MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Farmacologie, Conflictmanagement, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Conflicten en grensoverschrijdend gedrag (apotheekhoudend)

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

Waar men beroepshalve met andere mensen te maken krijgt, kunnen conflicten ontstaan.

Deze cursus geeft praktische tips en handvatten om agressie en grensoverschrijdend gedrag bij cliënten te voorkomen, en in voorkomende gevallen conflicten en escalatie te vermijden.

Met soms zeer eenvoudige tips kan de spanning van een situatie worden doorbroken.  Door deze cursus kunt u zich bewust(er) worden van de soms kleine verschillen die maken dat een situatie al dan niet verder uit te hand loopt. Bij het omgaan met agressie en conflicten gaat het vooral om communicatieve vaardigheden; niet alleen wat er gezegd wordt is belangrijk, maar zeker ook hoe iets gezegd wordt door middel van toon en houding. In het laatste deel van de cursus wordt aandacht besteed aan collegiale opvang in relatie tot vervelende gebeurtenissen tussen personeel en cliënten.

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om conflicten en grensoverschrijdende gedrag tijdig te herkennen en op professionele wijze om te buigen of te beheersen.

De volgende onderwerpen worden in deze cursus behandeld:

  • bepalende aspecten voor het ontstaan van conflicten en grensoverschrijdend gedrag.
  • valkuilen in het contact met cliënten of hun naasten, die zich intimiderend, manipulerend of provocerend gedragen.
  • de-escalerend interveniëren.
  • tips en adviezen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag.
  • belangrijke aspecten in de beroepshouding om met conflicten en grensoverschrijdende gedrag om te gaan.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!