MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Farmacologie, Interne geneeskunde, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Fracturen/osteoporose
ICPC:
A, L
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Osteoporose en risicofactoren, adviezen behandeling (apotheekhoudend)

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

Deze cursus is een kennismaking met alle relevante aspecten van osteoporose. Na behandeling van de epidemiologie wordt uw kennis over het botmetabolisme en de pathofysiologie van osteoporose opgefrist. U leest over risicofactoren voor osteoporose en hoe u patiënten met osteoporose of een verhoogd risico daarop kunt herkennen. Daarna komen diagnostiek en behandeling aan bod, waarbij ook ingegaan wordt op de preventie. Bij dit alles spelen de CBO-richtlijn ‘Osteoporose en fractuurpreventie, derde herziening’ (2011) en de NHG-Standaard Fractuurpreventie (2012) een centrale rol.

Osteoporose (osteon = bot; poros = opening) is de naam van een skeletaandoening waarbij de botmassa geleidelijk afneemt, waardoor het risico op fracturen stijgt.

Osteoporose is een belangrijk onderwerp in de apotheek:

  • Het is een chronische aandoening. Langdurige behandeling met bisfosfonaten kan het aantal perifere fracturen met 20-30%, en wervelfracturen met 50% verminderen.
  • De therapietrouw bij gebruik van geneesmiddelen tegen osteoporose laat te wensen over.
  • Het is een aandoening die vaak onopgemerkt blijft, totdat de eerste fractuur zich openbaart. Daarbij is het een aandoening met meerdere oorzaken, waaronder geneesmiddelengebruik.

Door de toenemende vergrijzing en daarbij behorende stijgende prevalentie is het een aandoening die de komende jaren steeds vaker zal voorkomen.

Na afloop van deze cursus:

  • weet u hoe het proces van botopbouw en botafbraak verloopt.
  • weet u wat de risicofactoren voor osteoporose zijn, en wat de gevolgen en de invloed op de kwaliteit van leven ervan zijn.
  • weet u hoe de diagnose wordt gesteld.
  • bent u op de hoogte van preventieve maatregelen.
  • bent u op de hoogte van de medicamenteuze behandeling van osteoporose.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!