MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 45,20
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Neurologie
ICPC:
N
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
{*} AccreDidact Apothekersassistent 17/02 - Migraine
Accreditatie Periode: 1-6-2017 t/m 1-6-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Neurologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Veel patiënten die in de apotheek komen, hebben regelmatig hoofdpijnaanvallen en voelen zich tijdens die aanvallen beroerd. Hun leven wordt daar negatief door beïnvloed. Ze zijn bang voor een volgende aanval. Er zijn allerlei voedings- en/of gedragsinterventies. Sommige zijn zinvol, andere niet. Ook medicatiegebruik is mogelijk.

Toch zullen maar weinig van deze patiënten in de apotheek over hun hoofdpijn beginnen. Ze zijn het gewend; het hoort bij hen. Ze gebruiken hun pijnstillers en ze realiseren zich daarbij niet dat de hoofdpijn of de medicatie oorzaak of gevolg kan zijn van andere aandoeningen, of van geneesmiddelen die ze gebruiken. Ook kan het zijn dat ze buiten de apotheek geneesmiddelen kopen tegen de hoofdpijn, zonder zich te realiseren dat hierdoor wisselwerking kan optreden met andere geneesmiddelen of dat andere ongewenste effecten kunnen optreden.

Er zijn verschillende typen hoofdpijn. Van de Nederlandse bevolking zegt 60 tot 90% (afhankelijk van de rapportagemethode) wel eens last te hebben van spanningshoofdpijn. Een misleidende term, want vaak is stress geen oorzaak van dit type hoofdpijn. Spanningshoofdpijn wordt in deze nascholing niet verder behandeld, buiten het onderscheiden van dit type hoofdpijn van migraine. Zo’n 15% van de vrouwen en 5% van de mannen heeft last van migraine, een aanvalsgewijze aandoening. De hoofdpijnaanvallen duren tussen 4 en 72 uur met twee van de volgende elementen: 1) ernstig, 2) eenzijdig, 3) bonzend/pulserend, en 4) toename bij lichamelijke activiteit. Daarbij moet er of sprake zijn van misselijkheid of braken of van zowel foto- als fonofobie (niet verdragen van licht of geluid). Een derde type hoofdpijn is chronische (dagelijkse) hoofdpijn. Belangrijk is vast te stellen wanneer er sprake is van chronische hoofdpijn: wanneer hoofdpijn op meer dan vijftien dagen per maand voorkomt. Bij ruim 75% van de patiënten die last hebben van chronische hoofdpijn, komt dit door medicatieovergebruik. Bij de overige 25% gaat het bijna altijd om chronische spanningshoofdpijn, chronische migraine zónder medicatieovergebruik is zeer zeldzaam.

Na afronding van deze nascholing kun je mensen met vragen over hoofdpijn of over hoofdpijnmedicatie aan de balie goed helpen.

Dit bereik je na het afronden van dit programma, doordat je:

  • weet welke soorten hoofdpijn er zijn.
  • de preventieve behandeling van migraine kunt beschrijven.
  • je de belangrijkste kenmerken en de effectiviteit van de preventieve behandeling van migraine kent.
  • weet wat de verschillende aanvalsbehandelingen bij migraine zijn.
  • de belangrijkste kenmerken en problemen bij uitvoering van de aanvalsbehandeling van migraine kunt benoemen.
  • de gevaren van de aanvalsbehandeling kunt beschrijven.
  • de kenmerken van en interventies bij medicatie over gebruikshoofdpijn kunt beschrijven.
  • weet wat de belangrijkste medicamenteuze interventies bij de overige aangezichtspijnen zijn.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!