MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Neurologie, Farmacologie, Algemeen & overig
ICPC:
A, N
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Morfine - werking en bijwerkingen (apotheekhoudend)

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

Deze cursus is ontwikkeld voor de Specialist ouderengeneeskunde door drs. M. Verkuylen,
arts van hospice De Duinsche Hoeve in Rosmalen en docent aan de Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde aan VOSON, UMC St Radboud. Daarnaast is zij werkzaam bij het huisartsenteam Mathenessestraat in Breda, als medebehandelaar voor kwetsbare ouderen.    

De cursus is aangepast voor de apotheker door drs. D. (Daphne) Buitenwerf, apotheker en ouderenadviseur bij Ouderenadvies Pluspunt.

Er bestaan de nodige fabels en misverstanden over het gebruik van morfine - niet in de laatste plaats bij de patiënt zelf. Bij nauwkeurig gebruik is het echter nog steeds de ’Gouden Standaard’ als het gaat om pijnbestrijding.
In deze cursus van Margot Verkuylen, ontwikkeld in samenwerking met het Radboud UMC, komen de verschillende belangrijke aspecten van morfinegebruik aan bod: na een korte inleiding over de werking van opoïden zoomt de e-learning in op effecten en voorschrijfadviezen. Vervolgens komen de bijwerkingen en interacties aan bod, gevolgd door de farmacokinetiek en -dynamiek van opoïden. De cursus sluit af met informatie over de gewenning en afhankelijkheid die kan optreden bij het gebruik van morfine.

Naast deze informatie wordt ook in de cursus behandeld hoe het onderwerp morfine besproken wordt met een patiënt. In een rollenspel bespreekt een AIOS met een patiënt de vooroordelen en feiten rondom morfine, het gebruik van morfinepleisters en afgifte middels een morfinepomp.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de farmacologische werking van morfine en andere opioïden.
  • kent u de indicatie voor toediening van morfine en andere opioïden.
  • kent u de meest voorkomende interacties, contra-indicaties en bijwerkingen van morfine en andere opioïden.
  • kunt u de heersende fabels over morfine benoemen.
  • bent u in staat te reflecteren op het eigen adviesgedrag over morfine en andere opioïden in relatie tot het al dan niet bespoedigen van het levenseinde.
  • bent u in staat adequaat voorlichting te geven over de werking en fabels van morfine en andere opioïden met patiënten, diens naasten en het multidisciplinaire team.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!