MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Privacy in de apotheek (assistenten)
Accreditatie Periode: 29-09-2017 t/m 29-09-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Mede door de vergaande technische mogelijkheden verdient privacy voortdurend onze aandacht. Er wordt bijvoorbeeld van alles geregistreerd via bewakingscamera’s, de OV-kaart, de mobiele telefoon, klantenkaarten van winkels et cetera. De media staan bol van allerlei (mogelijke) schendingen van onze privacy.

Ook privacy in de apotheek staat in de belangstelling. In onderzoeken naar de tevredenheid van patiënten, is privacy een vast onderdeel. De ontwikkeling van de elektronische gegevensuitwisseling, zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP), heeft specifieke vraagstukken opgeleverd over de bescherming van patiëntgegevens.

De patiënt heeft recht op privacy, zowel ten aanzien van zijn gegevens als ten aanzien van zichzelf als persoon. Wat is privacy eigenlijk en hoe moet je hiermee omgaan in de apotheek?
Het voldoen aan de wet- en regelgeving en wensen van de patiënt op het gebied van privacy is vaak ingewikkeld.

Voorbeelden waar apothekersassistenten vaak mee worstelen zijn:

  • Als een ziekenhuis belt en vraagt om medicatiegegevens, mag je die dan faxen?
  • Mag je een medicatieoverzicht meegeven aan de dochter van de hoogbejaarde meneer X?
  • Hoe informeer je een patiënt aan de balie zonder dat andere aanwezigen mee kunnen luisteren?

In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de omgang met privacygevoelige gegevens en de dilemma’s waar je als apothekersassistent mee geconfronteerd kunt worden. Ook de privacy van de patiënt aan de balie wordt besproken. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden tips, trucs en adviezen gegeven om de privacy voor de patiënt te verbeteren.

Bovendien is er extra aandacht voor de privacy van persoonsgegevens door de inwerkingtreding van een nieuwe wet per 25 mei 2018: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Na afloop van de cursus:

  • ken je de belangrijkste wettelijke bepalingen op het gebied van privacy in de apotheek.
  • ben je je bewust van de gevolgen van het niet opvolgen van deze bepalingen.
  • ben je in staat om de regels op een integere en patiëntgerichte wijze in de apotheek toe te passen en om vragen van patiënten met betrekking tot privacy te beantwoorden.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!