MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 799,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Privacy in de apotheek (apotheekhoudend)

Mede door de vergaande technische mogelijkheden verdient privacy voortdurend onze aandacht. Er wordt bijvoorbeeld van alles geregistreerd via bewakingscamera’s, de ov-chipkaart, de mobiele telefoon, klantenkaarten van winkels et cetera. De media staan bol van allerlei (mogelijke) schendingen van onze privacy.

Ook privacy in de apotheek staat in de belangstelling. In patiënttevredenheidsonderzoeken is privacy een vast onderdeel. De ontwikkeling van de elektronische gegevensuitwisseling, zoals OZIS en LSP, heeft specifieke vraagstukken opgeleverd over de bescherming van de patiëntgegevens.

De patiënt heeft recht op privacy, zowel ten aanzien van zijn gegevens als van de persoon zelf. Wat is privacy eigenlijk en hoe moet je hiermee omgaan in de apotheek? Het voldoen aan de wet- en regelgeving en wensen van de patiënt op het gebied van privacy is vaak ingewikkeld.

Voorbeelden van vragen waar apothekersassistenten vaak mee worstelen zijn:

  • Als een ziekenhuis belt en vraagt om medicatiegegevens, mag je die dan faxen?
  • Mag je een medicatieoverzicht meegeven aan de dochter van de hoogbejaarde meneer X?
  • Hoe informeer je een patiënt aan de balie zonder dat andere aanwezigen mee kunnen luisteren?

In deze cursus wordt het recht op bescherming van de persoonsgegevens (medicatiegegevens) besproken. In het eerste hoofdstuk wordt kort ingegaan op de wet- en regelgeving waarin het recht op privacy is vastgelegd. Daarna wordt een aantal wat minder alledaagse onderwerpen besproken waarmee de apotheek op het gebied van privacybescherming kan worden geconfronteerd.

Ten slotte wordt ook kort aandacht besteed aan de privacy van de apotheekmedewerkers.

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de inhoud van verschillende wettelijke bepalingen op het gebied van privacy in de apotheek.
  • bent u zich bewust van het recht op privacy van de patiënt en van de apotheekmedewerkers.
  • kunt u de inhoud van de wettelijke bepalingen vertalen naar praktijksituaties.
  • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wettelijke bepalingen eigen maken en probleemoplossend werken.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!