MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Farmacologie, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Meerwaarde van medicatieoverdracht (apotheekhoudend)

In deze cursus laten Anne de Roos en Elline Hemke u kennismaken met alle aspecten die van belang zijn bij het goed en snel overdragen van medicatiegegevens naar de volgende zorgverlener van de patiënt.

Door continue samen te werken in de keten, urgentie te creëren en vragen en het verhogen en delen van kennis bij alle betrokkenen blijven we stappen maken om de keten goed rond te krijgen. Met deze cursus benadrukken we hoe belangrijk de rol van een apotheker, als constante partner van de patiënt, is in het realiseren van een sluitende keten.

Deze cursus is gebaseerd op de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten, versie 2008. Eind 2017 wordt een herziene versie van deze richtlijn verwacht. Zodra deze is vrijgegeven, zullen we de cursus hierop afstemmen.

Na afloop van deze cursus:

  • kent u het belang van medicatieoverdracht.
  • weet u wat uw rol is bij medicatieoverdracht is.
  • herkent u de meerwaarde van medicatieoverdracht voor uw apotheek.
  • kunt u uw proces rondom medicatieoverdracht praktisch inrichten.
  • kunt u optimaal samenwerken met medezorgverleners uit de regio.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!