MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 30 uur
organisatie
AMC - Klinische Informatiekunde
kosten
basistarief
€ 1765
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
ICT & eHealth
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
30
punten
abonnement
e
learning
Health Informatics - Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen
Accreditatie Periode: 26-4-2018 t/m 16-1-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'ICT & eHealth'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De zorgprofessional wordt tegenwoordig ondersteund door allerlei verschillende ICT toepassingen. Veel van deze toepassingen wisselen intensief gegevens uit. Ze zijn dus onderling sterk verweven. Bovendien wordt niet alleen de techniek geraakt, maar grijpt het veranderen van zorg ICT ook in op zorgprocessen en zorgprofessionals. Dit alles maakt het selecteren, inrichten en implementeren van nieuwe of het uitbreiden van bestaande zorginformatiesystemen complex. Zo complex dat selectie- en implementatietrajecten vaak moeilijk beheersbaar en kostbaar zijn en de gevolgen voor de zorgorganisatie vooraf vaak nauwelijks te overzien zijn.

Wat komt er allemaal kijken bij het introduceren van een (nieuw) zorginformatiesysteem? Wie zijn erbij betrokken en wat zijn de beoogde verbeteringen of veranderingen? Wat is een goede aanpak? Hoe stel je een programma van eisen op bij de aanschaf van een nieuw systeem? Hoe wordt ook na de implementatie gezorgd voor goede ondersteuning en beheer? En hoe richt je een systeem na aanschaf in zodat de werkwijze aansluit bij de cognitieve processen van de eindgebruiker.

Deze vragen worden beantwoord in de module Selectie en Inrichting van zorginformatiesystemen.

De kennis en vaardigheden die u in deze module opdoet, helpen u om tijdens selectie- en implementatietrajecten de projectorganisatie te ondersteunen, zodat alle aspecten voldoende aandacht krijgen. En zodat niet alleen een technisch goede oplossing, maar ook een voor de organisatie passende oplossing gerealiseerd wordt.

In deze module leert u:

 • Een strategie en visie te ontwikkelen voor gewenste aanpassingen van het applicatielandschap en de gevolgen daarvan te overzien
 • Een passende oplossing identificeren en selecteren
 • Het belang van usability en op welke manier u usability kan beoordelen
 • Op welke manier u kunt adviseren en ondersteunen bij de inrichting en het implementeren van zorginformatiesystemen

Met deze kennis en vaardigheden bent u de perfecte gesprekspartner voor project- en programmamanagers, informatieanalisten, EPD-ontwikkelaars en beheerders. Met hen kunt u selectie- en implementatietrajecten voorbereiden en vormgeven, ondersteuning bieden vanuit uw eigen expertise en verantwoorde keuzes maken.

Onderwerpen

 • Systemen en systeemsamenhang.
 • SMART doelen.
 • Veranderingen.
 • Processen analyseren en ontwerpen.
 • Stakeholdersanalyse, de business case en projectorganisatie.
 • De markt verkennen en inkopen.
 • Programma van eisen samenstellen, eisen wegen en selecteren.
 • Veranderingen en risico’s, inrichtingstrategie en standaardisatie.
 • Implementatiestrategie en beheer na implementatie.
 • Usability.
 • Usability technieken: heuristische evaluatie, think aloud en cognitive walk-through.
 • Stappenplan usability.

De module 'Selectie en inrichting zorginformatiesystemen' is geheel via e-learning te volgen. Daarmee kunt u zelf het tempo bepalen voor het bestuderen van de theorie, daarnaast werkt u zowel individueel als in groepen aan opdrachten volgens vaste deadlines. De module wordt afgesloten met een kennistoets en met het schrijven van een paper waarin u de opgedane kennis toepast op een casus uit uw eigen praktijkomgeving.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 12 uur in de week.

Voor deze module dient u minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding te hebben en minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!