MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3,5 uur
organisatie
Netwerk Acute Zorg Brabant
kosten
basistarief
Onbekend
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Rampen & crisismanagement, Spoed Eisende Hulp, Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3,5
punten
abonnement
e
learning
CBRN E-learning
Accreditatie Periode: 11-11-2019 t/m 10-11-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Rampen & crisismanagement', 'Spoed Eisende Hulp' of 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De E-learning Chemisch, Biologisch-, Radiologische of Nucleaire (CBRN) is een E-learning die de kennis rondom CBRN besmette slachtoffers en de opvang en behandeling van deze slachtoffers vergroot bij artsen, verpleegkundige, beveiliging, BHV medewerkers en medewerkers van de regionale ambulance voorziening (RAV). Het geeft kennis over herkenning van besmette slachtoffers, hoe slachtoffers ontsmet kunnen worden, welke handelingsperspectieve er zijn ten aanzien van behandeling van de slachtoffers en welke veiligheidsmaatregelen en middelen de hulpverleners kunnen en moeten nemen ter bescherming van zichzelf.

Na het doorlopen van deze module kunt u:

  • verwoorden welke veiligheidsrisico's een CBRN besmet slachtoffer op de SEH betekent voor de hulpverleners, patiënten (inclusief het slachtoffer) en de instelling.
  • in de praktijk bepalen welke veiligheidsmaatregelen mogelijk en nodig zijn bij de opvang van een CBRN besmet slachtoffer.
  • verwoorden welke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn in de eigen instelling, waar deze zich bevinden en wanneer en hoe deze gebruikt worden.

Wettelijke kaders

  • Een aantal wettelijke bepalingen en normen kaders geeft aan dat zorginstellingen verplicht zijn zich voor te bereiden op de ontvangst van CBRN besmette patiënten. Dit vanuit het oogpunt het leveren van goede zorg aan de patient, maar ook vanuit het veiligheidsaspect voor de werknemer. Voorbeelden hierin zijn;  Kwaliteitswet Zorginstellingen,de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit.
  • Daarnaast zijn normen opgenomen over de voorbereiding op CBRN besmette slachtoffers in het kwaliteitskader crisisbeheersing & OTO, en accrditatie instrumenten als het NIAZ en Q mentum.

Deze Elearning is een onderdeel van een blended learning principe. Na het volgen van de E-learning vinden praktische vaardigheden plaats ten aanzien van persoonlijke bescherming middelen, opvangen en decontamineren van besmette slachtoffers en behandeling van evt. acute en systemische lichamelijk effecten.

De gemiddelde studiebelasting per CBRN module is gesteld op één uur exclusief de (praktijk) opdrachten. De tijd die wordt besteedt aan de opdrachten is afhankelijk van voorkennis en de wijze waarop de theorie is doorgenomen, gemiddeld betreft dit een studiebelasting van maximaal één uur.

Direct na elk onderdeel van de theorie in een module wordt de kennis getest één of enkele meerkeuzevragen. Deze zijn geen onderdeel van de eindtoets, maar dienen alleen om te bepalen of de stof goed is begrepen. Als er fouten zijn maakt in deze testopgaven wordt geadviseerde om de theorie nog eens door te nemen. Per module vindt er een eindtoets plaats die met minimaal een 75% score behaald moet worden.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!