MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
Instituut Verantwoord Medicijngebruik
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Communicatietechniek
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
Hoe maak ik begrijpelijke etiketteksten in de apotheek
Accreditatie Periode: 12-4-2018 t/m 12-4-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Communicatietechniek'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Veel patiënten maken fouten bij hun geneesmiddelengebruik. Een oorzaak hiervan is een onduidelijke etikettekst op het geneesmiddel. Veel patiënten hebben moeite met het juist begrijpen en het juist toepassen van de instructies op het etiket. Bijvoorbeeld ‘kuur afmaken – in de koelkast bewaren’, ‘pas op met alcohol’, 2x per dag 2 tabletten’. Daarnaast kunnen ook de gezondheidsvaardigheden van de patiënt begripsproblemen veroorzaken.

Deze korte cursus geeft u 8 direct toepasbare adviezen voor het opstellen van etiketteksten die de patiënt goed begrijpt. Een begrijpelijke etiket zorgt ervoor dat uw patiënten hun medicijn beter gebruiken.

Na deze cursus weet de cursist:

 • wat gezondheidsvaardigheden zijn.
 • dat het etiket een onderdeel is van de informatievoorziening aan patiënten over hun geneesmiddelgebruik.
 • uit welke onderdelen het etiket bestaat.
 • dat het belangrijk is dat patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden een begrijpelijk etiket krijgen.
 • dat het belangrijk is om in gesprek te gaan met de patiënt om het geneesmiddelgebruik aan te passen aan de voorkeur en het dagritme van de patiënt
 • hoe afkortingen en keuze-elementen op het etiket te vermijden zijn.
 • wat negaties zijn en hoe deze anders te verwoorden zijn.

Kan de cursist:

 • de doseerinstructies die meermaals daags gebruik voorschrijven specifiek maken.
 • de innamemomenten die gerelateerd zijn aan eetmomenten begrijpelijk formuleren.
 • de ‘zo nodig’-doseerinstructies concretiseren.
 • de juiste werkwoordsvorm toepassen in de doseerinstructie.
 • moeilijke woorden en medisch jargon herkennen en vervangen door eenvoudige en begrijpelijke woorden.
 • de juiste schrijfwijze van cijfers toepassen op het etiket.
 • dubbele boodschappen op het etiket herkennen en vermijden.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!