MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Cardiologie
ICPC:
K
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Hart- en vaatziekten in de apotheek (assistenten)
Accreditatie Periode: 08-04-2018 t/m 08-04-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Cardiologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Nederland telt zo'n 1,4 miljoen hart- en vaatpatiënten. Dagelijks sterven in totaal 106 mensen in Nederland aan een hart- of vaatziekte: meer vrouwen dan mannen. Dagelijks sterven 24 mensen jonger dan 75 jaar aan een hart- of vaatziekte. Ook worden dagelijks ongeveer 750 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- of vaatziekte. In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) na kanker de belangrijkste doodsoorzaak. In 2016 stierven in Nederland bijna 39.000 mensen aan HVZ; dat is 27% van alle sterfgevallen.

Belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van HVZ zijn:

 • leeftijd
 • geslacht
 • roken
 • verhoogd cholesterol
 • hypertensie
 • overgewicht
 • diabetes mellitus (DM)
 • reumatoïde artritis (RA)

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte:

 • Een kwart van de mensen tussen 35-70 jaar heeft een verhoogd cholesterolgehalte (6,5 mmol/l).
 • De helft heeft een verhoogde bloeddruk (> 140/90 mmHg).
 • Één op de vier Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt.
 • Bijna de helft (45%) van de Nederlanders boven de 20 jaar heeft overgewicht.
 • Ruim 1,2 miljoen mensen lijden aan diabetes mellitus (DM) van wie de overgrote meerderheid (> 90%) aan DM2.

Bij vrouwen wordt een sterke stijging van risicofactoren gezien vanaf de menopauze. De symptomen van HVZ laten zich bij deze groep vaak niet duidelijk zien, waardoor vrouwen het risico lopen van onderbehandeling. Reductie van bovengenoemde risicofactoren kan cardiovasculaire ziekte en sterfte aanzienlijk verminderen.

In verschillende Nederlandse richtlijnen worden uitspraken gedaan over de preventie van hart- en vaatziekten. Dit wordt cardiovasculair risicomanagement genoemd. In 2012 hebben de Nederlandse artsen en specialisten een herziene richtlijn CVRM uitgegeven. Aansluitend hieraan heeft de KNMP een richtlijn CVRM uitgebracht. Hierin wordt beschreven wat de farmaceutische zorgverlening aan mensen met hart- en vaatziekten (HVZ) of een verhoogd risico daarop inhoudt.

N.B. De NHG richtlijn is anno 2018 in herziening; het is nog onbekend wanneer de nieuwe richtlijn zal verschijnen.

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen komen hart- en vaatziekten heel veel voor en wordt een aanzienlijk deel van alle geneesmiddelen voor deze indicatie voorgeschreven. In deze cursus zullen aan de hand van deze richtlijnen, een aantal risicofactoren voor hart- en vaatziekten uitgebreid aan de orde komen. De nadruk zal liggen op hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol. Medicatie voor deze aandoeningen lever je dagelijks af. Het is dus belangrijk dat je op de hoogte bent van de achtergronden van deze geneesmiddelen om er goede voorlichting over te kunnen geven. Ook op het gebied van voorlichting over risicofactoren en preventie van hart- en vaatziekten is er een taak weggelegd voor apothekersassistenten. In deze herziene versie van de cursus CVRM zijn de meest recente aanbevelingen op het gebied van voeding en beweging verwerkt, evenals veel tips die je kunt gebruiken bij je voorlichting aan patiënten.

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Tevens ben je bekend met de adviezen en mogelijke medicatie voor deze risicofactoren. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met hart- en vaatziekten of een verhoogd risico daarop.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!