MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Zo werkt ons ontslagrecht! (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-6-2018 t/m 31-5-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Met name sinds de komst van de wet Werk en Zekerheid in 2015 is er veel veranderd als het gaat om arbeidsrecht in Nederland. Ontwikkelingen die impact hebben op personeel en personeelsmanagement:

 • Zorgpraktijken en zorgondernemingen worden langzaam maar zeker steeds groter; de traditionele huisarts op de hoek met één of twee assistentes wordt schaarser, terwijl het aantal grote groepspraktijken en zorgcentra toeneemt.
 • Binnen zorgpraktijken worden taken meer verspreid en verdeeld over de medewerkers. Zo verschuiven bijvoorbeeld taken die traditioneel bij de huisarts lagen naar praktijkondersteuners.
  Zorgprofessionals zelf kiezen relatief vaker voor een dienstverband in plaats van een rol als zelfstandige.

Dit alles zorgt ervoor dat de gemiddelde zorgpraktijk of zorgonderneming meer medewerkers in dienst heeft; en meer medewerkers betekent een groter belang van goed personeelsmanagement.

Tegelijkertijd is er een andere belangrijke reden waarom het belang van goed personeelsmanagement toeneemt. De kwaliteit van de zorg wordt meer en meer een prestatie die de zorgprofessional niet meer alleen kan bereiken. Als we kijken naar de triple aim-benadering van de zorg (hogere kwaliteit, tevredener patiënten en lagere kosten), dan spelen medewerkers daar een cruciale rol in. Kijk bijvoorbeeld eens naar de zorgkaart nederland evaluaties.

De 'behandeling' zelf is één van de zes criteria waarop wordt gemeten. Omgang medewerkers is net zo belangrijk bij bepalen van de eindscore. En op criteria als luisteren, afspraken en accommodatie spelen uw medewerkers ook een belangrijke rol.

Er komt het nodige kijken bij goed personeelsmanagement. In de kern gaat het om het beïnvloeden van de drie stromen binnen uw praktijk:

 1. Instroom - krijg ik de juiste mensen binnen?
 2. Doorstroom - zorg ik ervoor dat mijn medewerkers de juiste dingen doen en zich ontwikkelen?
 3. Uitstroom - wanneer en van wie neem ik afscheid en hoe doe ik dat zo goed mogelijk?

Een goede basis onder uw personeelsmanagement is cruciaal. En voor een goede basis is een goede basiskennis van arbeidsrecht van belang.

In deze cursus wordt u geïnformeerd over de stand van zaken rond arbeidsrecht. U krijgt een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen die in 2015 zijn doorgevoerd en wat de redenen daar van zijn. En u krijgt tips over hoe u relevante arbeidswetgeving zo goed mogelijk kunt toepassen.

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de arbeidswetregelgeving waarmee u te maken krijgt bij aanname van personeel.
 • kunt u de ketenbepaling van tijdelijke arbeidscontracten toepassen.
 • kent u de meest voorkomende routes voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst. U kent de verschillen tussen deze routes en weet in welke situatie u welke route kunt en/of moet bewandelen.
 • kent u de term 'transitievergoeding' en kunt u deze berekenen.
 • kunt u beschrijven wat een dossieropbouw is en op welke wijze u tot een goed dossier kunt komen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!