MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Service Apotheek
kosten
basistarief
Onbekend
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Dermatologie
ICPC:
S
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Service Apotheek - Psoriasis (2018)

Deze e-learning is in het kader van de opleiding Farmakunde aan de Hogeschool Utrecht ontwikkeld, om de apothekersassistenten van de Service Apotheek bij te scholen. Deze e-learning behandelt de anatomie en fysiologie van de huid, de pathologie en diagnostiek bij psoriasis. Verder wordt er aandacht besteed aan de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling. Ook wordt het onderdeel therapietrouw hierbij betrokken.

De e-learning begint met een kennistoets. Daarna volgt de theorie over psoriasis, met bijbehorende vragen om te toetsen of de theorie begrepen is. Er wordt ook gebruikgemaakt van casuïstiek, om hetgeen dat geleerd is in de praktijk toe te passen door middel van 4 casussen met bijbehorende vragen. De e-learning wordt afgesloten met een eindtoets en deze bevat dezelfde vragen als de kennistoets. Alle toetsen bestaan uit meerkeuzevragen.

Leerdoelen

 • Kunnen uitleggen aan patiënten uit welke onderdelen de huid is opgebouwd.
 • Kunnen uitleggen aan patiënten hoe de celdeling plaatsvindt in de huid.
 • Kunnen uitleggen aan patiënten wat de functies zijn van de huid.
 • Onderscheid kunnen maken tussen de verschillende vormen van psoriasis.
 • Kunnen uitleggen aan patiënten wat de symptomen van psoriasis zijn.
 • Kunnen uitleggen aan patiënten hoe de diagnose van psoriasis wordt gesteld.
 • Kunnen uitleggen aan patiënten wat de mogelijke oorzaken van psoriasis zijn.
 • Kunnen uitleggen aan patiënten welke factoren psoriasis kunnen uitlokken of verergeren.
 • De mogelijke gevolgen van psoriasis kunnen uitleggen.
 • Kunnen uitleggen aan patiënten hoe vaak psoriasis voorkomt.
 • Niet-medicamenteuze adviezen kunnen geven aan patiënten met psoriasis.
 • De verschillende behandelmethodes bij psoriasis kunnen uitleggen.
 • Patiënten bij de uitgifte van de indifferente middelen kunnen voorlichten over de werking, bijwerkingen en het gebruik.
 • Patiënten bij de uitgifte van de lokale middelen kunnen voorlichten over de werking, bijwerkingen, interacties, contra-indicaties en het gebruik.
 • Uitleg kunnen geven over de vingertopeenheid.
 • Patiënten bij de uitgifte van de orale middelen kunnen voorlichten over de werking, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties en het gebruik.
 • Het belang kunnen uitleggen van therapietrouw bij (niet-)medicamenteuze behandeling van psoriasis.
 • De juiste begeleiding kunnen geven aan patiënten met psoriasis ter bevordering van de therapietrouw.
 • Kunnen uitleggen hoe de biologicals werken bij patiënten met psoriasis.
 • Kunnen uitleggen welke biologicals er worden gebruikt bij patiënten met psoriasis.
 • Signaleren van factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van leven bij patiënten met psoriasis.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!