MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1,5 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Farmacologie
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1,5
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Alert op bijwerkingen (assistenten)
Accreditatie Periode: 17-06-2028 t/m 17-06-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Het effect van een geneesmiddel en de bijwerkingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veel bijwerkingen zijn bekend en zijn terug te vinden in de patiëntenbijsluiter. Deze bijsluiter is afgeleid van de officiële productinformatie, die je kunt vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Voordat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt toegelaten door het CBG, wordt het uitgebreid getest op werkzaamheid en veiligheid. Toch is de informatie over bijwerkingen op het moment van toelating nog beperkt. De opzet van de studies is meestal niet geschikt om bijwerkingen op te sporen die maar weinig voorkomen, of pas na langdurig gebruik optreden. Bovendien moeten de deelnemers aan een geneesmiddelonderzoek aan strenge eisen voldoen. Oudere mensen en patiënten met meerdere ziekten of die meerdere geneesmiddelen gebruiken, zullen meestal worden uitgesloten van het onderzoek. De omstandigheden in de dagelijkse praktijk zijn dus meestal volstrekt anders dan tijdens de onderzoeken. Daarom kunnen na toelating van het geneesmiddel nieuwe bijwerkingen aan het licht komen, of een bijwerking blijkt vaker voor te komen dan gedacht.

Het is een taak van apothekersassistenten en andere zorgverleners om alert te zijn op mogelijke bijwerkingen, bekend of onbekend. Nieuwe inzichten uit de praktijk kunnen gebruikt worden om de kennis over bijwerkingen aan te vullen en geneesmiddelgebruik in Nederland veiliger te maken.
In deze e-learning krijg je aan de hand van casuïstiek inzicht in het herkennen van bijwerkingen, krijg je handvatten voor het beoordelen van een oorzakelijk verband tussen geneesmiddelgebruik en klachten en weet je welke rol je hebt in de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland.

Na het volgen van deze cursus:

  • ken je de verschillende typen bijwerkingen.
  • kun je bijwerkingen van geneesmiddelen in de praktijk herkennen.
  • heb je handvatten om het oorzakelijk verband tussen een geneesmiddel en mogelijke bijwerking te beoordelen.
  • weet je welke rol je hebt bij de bewaking van een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland.

Na het volgen van deze cursus ben je in staat om patiënten voor te lichten over bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van hun medicatie. Tevens kun je bijwerkingen signaleren, mede door het herkennen van een oorzakelijk verband tussen geneesmiddel en bijwerking. Hiermee draag je bij aan een veilig gebruik van geneesmiddelen in Nederland.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!