MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Reizigersgeneeskunde, Farmacologie, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Reizigersziekten deel 3: Lyme, het zikavirus en parasieten (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-10-2018 t/m 30-9-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Reizigersgeneeskunde', 'Farmacologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Gezondheid en preventie spelen een belangrijke rol bij de reisbeleving van reizigers. De informatie over malariaprofylaxe, vaccinatiebeleid en gezondheidsrisico’s kan de reiziger tegenwoordig op meerdere plaatsen verkrijgen. Van de apotheek mag een cliënt verwachten dat er adequate voorlichting en advies wordt gegeven over welke geneesmiddelen (en onder welke voorwaarden) op reis moeten worden meegenomen en of eventueel inentingen moeten worden aangevraagd.

In de cursus Reizigersziekten deel III ligt de focus op een aantal ziekten waar een reiziger mee te maken kan krijgen en de geneesmiddelen die hiertegen kunnen worden gebruikt, hetzij profylactisch hetzij therapeutisch. Het gaat in deze cursus om ziekten die worden overgebracht door teken (de ziekte van Lyme), muggen (het zikavirus) en infectieziekten die worden veroorzaakt door parasieten (bilharzia, leishmaniasis en filariasis). Daarnaast wordt in deze cursus stilgestaan bij reizigersdiarree en hoogteziekte.

Per onderdeel zal, indien noodzakelijk, worden stilgestaan bij het adviseren van profylactische medicatie en de te nemen maatregelen en zal specifiek worden stilgestaan bij het gebruik van deze medicatie bij zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Na afloop van deze cursus:

 • bent u bekend met de achtergronden van de ziekte van Lyme.
 • kunt u reizigers adviseren over preventieve maatregelen om de kans op een infectie met de bacterie Borrelia burgdorferite te verkleinen.
 • kunt u reizigers adviseren over het zikavirus.
 • kunt u reizigers adviseren over de noodzaak van muggen en insectenwerende maatregelen.
 • bent u bekend met de meest gangbare verwekkers van (reizigers) diarree.
 • kunt u reizigers adviseren over maatregelen om de kans op reizigersdiarree te verkleinen/te voorkomen.
 • bent u bekend met de symptomen en klachten die reizigers kunnen ontwikkelen bij reizen naar bestemmingen op (grote) hoogte.
 • kunt u reizigers informeren over preventieve maatregelen om het risico op hoogteziekte te verkleinen.
 • bent u bekend met de achtergronden van de meest gangbare parasitaire infectieziekten en de bijbehorende behandeling.
 • kunt u de reiziger adviseren in het geval van zwangerschap en borstvoeding.
 • bent u bekend met de rol die de apotheek kan spelen in de reizigersadvisering.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!