MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 45,20
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Klachten en incidenten
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
AccreDidact Apothekersassistent 18/04 - Veilig Incident Melden (VIM)
Accreditatie Periode: 1-11-2018 t/m 1-11-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Klachten en incidenten'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

‘Oeps, dat was niet de bedoeling.’ Uit onderzoek blijkt dat er in de apotheek dagelijks situaties voorkomen die niet de bedoeling waren. De ene kon nog op tijd verholpen worden, van de andere had de patiënt ongemak. Kleine, alledaagse vergissingen kunnen grote gevolgen hebben, zeker in de gezondheidszorg. Waar mensen werken worden fouten gemaakt; in de gezondheidszorg zijn de gevolgen van deze fouten echter vaak groter en heftiger dan in andere organisaties.

Door (bijna-)incidenten te melden, werk je mee aan het structureel verbeteren van de kwaliteit en veiligheid voor patiënten in de apotheek. Het analyseproces van Veilig Incident Melden (VIM) vervult hierin een belangrijke rol. Uiteindelijk worden door de verbeteringen ook de resultaten van het melden zichtbaar. Het doel van een VIM-procedure is incidenten in de toekomst te voorkomen. Daarnaast draagt het implementeren van VIM bij aan een ‘open en veilige’ meldcultuur, waarin het normaal is om (bijna-)incidenten te melden, zonder dat er beschuldigend naar de melder wordt gewezen.

Na afronding van deze nascholing ben je beter op de hoogte van wat Veilig Incident Melden inhoudt. Je weet hoe de procedure rondom VIM verloopt en dat VIM bedoeld is om van fouten te leren om ze vervolgens te voorkomen. Ook leer je dat het mogelijk is buiten de apotheek (transmuraal) een melding te doen, bijvoorbeeld wanneer er medicatie ontbreekt in een ontslagbrief vanuit het ziekenhuis of essentiële informatie op een recept. Ook kan het gaan om miscommunicatie tussen apotheek en huisartsenpraktijk of tussen apotheek en specialist.

Dit bereik je na afronden van deze nascholing doordat je:

  1. weet wat een (bijna-)incident is en wanneer je dit moet melden.
  2. bekend bent met de achtergrondinformatie over de aanleiding en het belang van VIM.
  3. weet wat de belangrijke oorzaken van incidenten zijn.
  4. aan de hand van een voorbeeld een VIM stapsgewijs kunt analyseren.
  5. hoe je de patiëntveiligheid blijvend kunt verbeteren.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!