MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 4 uur
organisatie
Instituut Verantwoord Medicijngebruik
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Farmacologie, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
4
punten
abonnement
e
learning
Biosimilars op maat voor artsen en apothekers
Accreditatie Periode: 1-11-2018 t/m 30-11-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Door de komst van biologische geneesmiddelen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor aandoeningen zoals chronische ontstekingsziektes, stofwisselingsziekten, diabetes mellitus en vormen van kanker. Inmiddels komen ook steeds meer biosimilars op de markt. Hierdoor ontstaat voor artsen en apothekers meer keuze ten aanzien van in te zetten geneesmiddelen met behoud van de kwaliteit van de zorg. Het toepassen van biosimilars (en daarmee het bevorderen van marktwerking) kan echter belemmerd worden door weerstanden bij voorschrijvers (en patiënten). Deze weerstanden berusten vaak op onvoldoende kennis over biologische geneesmiddelen en de overeenkomsten en verschillen tussen een biosimilar en het referentiegeneesmiddel. De cursus speelt hierop in. 

Na afronding van de e-learning kan de cursist:

 • uitleggen wat biologische geneesmiddelen zijn.
 • de belangrijkste kenmerken van biologische geneesmiddelen opsommen.
 • de belangrijkste verschillen tussen biologische en synthetische geneesmiddelen benoemen.
 • drie verschillende groepen biologische geneesmiddelen noemen.
 • een biologisch geneesmiddel indelen in één van de drie verschillende groepen.
 • het productieproces van biologische geneesmiddelen globaal beschrijven.
 • de belangrijkste processtappen in het productieproces toelichten.
 • uitleggen waarom strikte controle van de kwaliteit van groot belang is.
 • uitleggen waarom twee verschillende batches biologische geneesmiddelen van elkaar verschillen.
 • uitleggen wat biosimilars zijn.
 • de verschillen aangeven tussen biosimilars en generieke geneesmiddelen.
 • uitleggen dat biosimilars therapeutisch gelijkwaardig zijn aan het referentiegeneesmiddel.
 • extrapolatie van indicatie toelichten.
 • aangeven welke biosimilars u kunt voorschrijven.
 • de voordelen en nadelen van biosimilars benoemen.
 • het registratietraject van biosimilars beschrijven.
 • aangeven welke eisen worden gesteld aan biosimilars.
 • de oorzaak van de onterechte reputatieschade van biosimilars toelichten.
 • aandachtspunten noemen bij het voorschrijven en afleveren van biologische geneesmiddelen.
 • aangeven welke acties u moet uitvoeren wanneer een patiënt een biologisch geneesmiddel gebruikt.
 • de principes van ’shared decision making’ toepassen bij het voorschrijven en afleveren van een biologisch geneesmiddel.
 • aangeven wat de belangrijkste bespreekpunten zijn als u voorlichting over biologische geneesmiddelen aan patiënten geeft.
 • geschikt patiëntenvoorlichtingsmateriaal kiezen op de juiste manier omgaan met bedenkingen van de patiënt over biosimilars.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!