MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie
onderwerp(en):
Angst en depressie
ICPC:
P
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Depressie: nergens meer plezier in? (assistenten)
Accreditatie Periode: 11-11-2018 t/m 11-11-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'GGZ & psychiatrie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Jaarlijks hebben in Nederland ruim een miljoen volwassenen in de leeftijd van 18-64 jaar een depressieve stoornis (kortweg: depressie). Ook kinderen en adolescenten kunnen depressief zijn. De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. De kosten van verzuim door depressie worden geschat op ongeveer 1,8 miljard euro op jaarbasis; de kosten van depressiezorg op circa 1,6 miljard euro.

Kernsymptomen van een depressie zijn:

  • Sombere stemming.
  • Verlies van interesse en plezier.

Een sombere stemming o depressieve gevoelens zijn vaak een normale, kortdurende en voorbijgaande reactie op teleurstelling of verlies, zonder dat daarvoor een gerichte behandeling nodig is. Bij ernstige, aanhoudende klachten kan sprake zijn van een depressie. Hiervoor kan wel behandeling noodzakelijk zijn. Deze behandeling kan variëren van psychologische hulp tot het voorschrijven van antidepressiva. Er bestaan verschillende groepen antidepressiva met elk hun eigen werking, bijwerkingen en interacties.
In deze cursus worden de kenmerken, de mogelijke oorzaken, de diagnostiek en behandeling van depressieve stoornissen behandeld. Uiteraard staat de behandeling met medicijnen hierbij in de schijnwerpers. Hierbij gaan we uit van de meest recente richtlijnen en inzichten, waaronder De Multidisciplinaire Richtlijn Depressie (2013) van het Trimbos Instituut en de NHG-standaard uit 2012. De rol van jou als apothekersassistent(e) op het gebied van voorlichting over de te gebruiken medicatie is hierbij uiteraard van belang.

N.B. Bij een bipolaire stoornis kan ook een depressieve fase voorkomen. Voor meer informatie over bipolaire stoornissen verwijzen we je naar de cursussen ‘Schommelende stemmingen – Diagnostiek bij bipolaire stoornissen en ‘Streven naar stabiliteit – Behandeling bij bipolaire stoornissen’’ van CME Online.

Na afloop van deze cursus ben je op de hoogte van de achtergronden van een aantal depressieve stoornissen. Tevens kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan cliënten met vragen over depressieve klachten en de bijbehorende medicatie.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!