MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Farmacologie, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Antibiotica op de helling - het huidige antibioticabeleid (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-1-2019 t/m 31-12-2019
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Antibioticaresistentie is wereldwijd een groeiend probleem. Binnen Nederland is antibioticaresistentie een relatief beperkt probleem omdat over het algemeen zeer omzichtig wordt omgesprongen met antibiotica. Waakzaamheid blijft echter geboden. In 2016 zijn er bijvoorbeeld iets meer uitbraken van resistente bacteriën in verpleeghuizen geweest dan in het jaar daarvoor. In ziekenhuizen is toenemende resistentie van Aspergillus fumigatus tegen azoolderivaten een reden voor zorg.

In de cursus wordt een beeld geschetst van het antibioticumgebruik en resistentiepatronen in Nederland. Verder komen de verschillende klassen antibiotica aan de orde, hun werkingsmechanismen en de manieren waarop bacteriën resistentie kunnen ontwikkelen. Een aantal veel in Nederland voorkomende resistente micro-organismen wordt besproken. Ook komt aan bod hoe antibioticaresistentie zoveel mogelijk kan worden beperkt. Tot slot wordt een aantal mogelijke nieuwe antibiotica besproken.

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de situatie rondom antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland.
  • begrijpt u de werkingsmechanismen van antibiotica.
  • kent u de resistentiemechanismen van bacteriën.
  • bent u bekend met maatregelen om resistentie zoveel mogelijk te beperken en kunt u hierover met huisartsen overleggen en kunt u patiënten adviseren.
  • bent u op de hoogte van potentieel nieuwe antibiotica.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!