MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Instituut Verantwoord Medicijngebruik
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig, Farmacologie
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Biosimilars op maat voor apothekersassistenten
Accreditatie Periode: 7-1-2019 t/m 7-1-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig' of 'Farmacologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Apothekersassistenten leren met deze cursus meer over de kenmerken, het productieproces en de registratieprocedure van biologische geneesmiddelen en biosimilars en de voorlichting over deze geneesmiddelen aan patiënten.

Door de komst van biologische geneesmiddelen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor aandoeningen zoals chronische ontstekingsziektes, stofwisselingsziekten, diabetes mellitus en vormen van kanker. Inmiddels komen ook steeds meer biosimilars op de markt. Hierdoor ontstaat voor artsen en apothekers meer keuze ten aanzien van in te zetten geneesmiddelen met behoud van de kwaliteit van de zorg. Het toepassen van biosimilars (en daarmee het bevorderen van marktwerking) kan echter belemmerd worden door weerstanden bij voorschrijvers (en patiënten). Deze weerstanden berusten vaak op onvoldoende kennis over biologische geneesmiddelen en de overeenkomsten en verschillen tussen een biosimilar en het referentiegeneesmiddel. De cursus speelt hierop in.

Na afronding van de cursus kan de cursist:

 • uitleggen wat biologische geneesmiddelen zijn.
 • de belangrijkste kenmerken van biologische geneesmiddelen opsommen.
 • de belangrijkste verschillen tussen biologische en synthetische geneesmiddelen benoemen.
 • drie verschillende groepen biologische geneesmiddelen noemen.
 • een biologisch geneesmiddel indelen in één van de drie verschillende groepen.
 • het productieproces van biologische geneesmiddelen globaal beschrijven.
 • de belangrijkste processtappen in het productieproces toelichten.
 • uitleggen waarom strikte controle van de kwaliteit van groot belang is.
 • uitleggen waarom twee verschillende batches biologische geneesmiddelen van elkaar verschillen.
 • uitleggen wat biosimilars zijn.
 • uitleggen dat biosimilars gelijkwaardig zijn aan het referentiegeneesmiddel.
 • aangeven welke biosimilars u kunt afleveren.
 • de voordelen en nadelen van biosimilars benoemen.
 • vertellen over de toelating van biosimilars in Nederland.
 • de oorzaak van de onterechte reputatieschade van biosimilars toelichten.
 • aandachtspunten noemen bij het afleveren van biologische geneesmiddelen.
 • uitleggen welke overwegingen meespelen bij de keuze een biosimilar.
 • aangeven wat de principes zijn van ‘shared decision making’.
 • aangeven wat de belangrijkste bespreekpunten zijn bij het geven van voorlichting over biologische geneesmiddelen aan patiënten.
 • geschikt patiëntenvoorlichtingsmateriaal kiezen.
 • op de juiste manier omgaan met bedenkingen van de patiënt over biosimilars.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!