MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Gastro-enterologie
ICPC:
D
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-2-2019 t/m 31-1-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Gastro-enterologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In 2008 verschenen de resultaten van het HARM-onderzoek. Hieruit bleek dat bijna de helft van de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames potentieel vermijdbaar was. Bij 15% van deze opnames waren gastro-intestinale bloedingen de reden tot opname.
De onderzoekers berekenden dat jaarlijks in Nederland 19.000 opnames potentieel vermijdbaar zouden zijn. Dit zou neerkomen op 2850 vermijdbare gastro-intestinale bloedingen per jaar.

Het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid geeft vergelijkbare cijfers over de periode 2009-2014: hierbij werd 13,4% van de potentieel vermijdbare geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames veroorzaakt door gastro-intestinale complicaties. Ook hier waren klassieke NSAID’s, trombocytenaggregatieremmers en selectieve COX-2-remmers vaak bij betrokken. Het belang van aandacht voor preventie van maagschade wordt hiermee onderstreept.

Deze cursus gaat in op de fysiologie van de maag (onder andere zuursecretie), de pathofysiologie van maagdarmcomplicaties (ulcus, bloeding, perforatie), de mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan van maagschade door geneesmiddelen en patiëntgerelateerde risicofactoren. Ook is er aandacht voor strategieën waarmee maagschade kan worden voorkomen.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u het proces hoe maagschade door geneesmiddelen kan ontstaan.
  • kent u de factoren die het risico op maagschade als gevolg van gebruik van NSAID’s of laaggedoseerde salicylaten verhogen.
  • kunt u per patiënt inschatten of het gebruik van maagbescherming noodzakelijk is en kunt u de patiënt hierin adviseren.
  • kent u de richtlijnen voor de preventie van maagschade en kunt u deze effectief toepassen in de praktijk.
  • kunt u samenwerken met andere zorgverleners ter voorkoming van maagdarmcomplicaties als gevolg van geneesmiddelgebruik.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!