MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 799,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Wetgeving in de apotheek - deel 2 (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-2-2019 t/m 29-2-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

De Geneesmiddelenwet, de Opiumwet, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big), de WGBO (bepalingen betreffende de geneeskundige behandelingsovereenkomst in afdeling 5 titel 7 boek 7 van het Burgerlijk wetboek), de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn belangrijke wetten waarmee de apotheker dagelijks te maken krijgt.

De onderwerpen die in deze wetten geregeld worden zijn zeer uiteenlopend van aard. Vaak ligt een combinatie van verschillende wettelijke bepalingen ten grondslag aan de uiteindelijke norm waar de apotheker vanuit moet gaan. Dat is, zeker voor een niet-juridisch geschoolde apotheker, niet altijd even gemakkelijk.

In de cursus gaan we kriskras door de diverse wet- en regelgeving heen. Er lijkt geen logica te zitten in de behandeling van de diverse onderwerpen. De cursus is wel met opzet zo vormgegeven. Er wordt een aantal onderwerpen behandeld waar de apotheker in de dagelijkse praktijk mee te maken kan krijgen. In de waan van de dag komt er in de apotheek van alles voorbij en de apotheker moet direct weten binnen welke wettelijke kaders een beslissing moet worden genomen. Ook kan een apotheker opeens worden geconfronteerd met een onalledaagse vraag. Om direct een antwoord hierop te kunnen vinden, is het een pre als de apotheker redelijk thuis is in de van toepassing zijnde regelgeving.

Deze cursus tracht hiervoor een soort wegwijzer te geven. De cursus bevat een aantal praktijkgerichte vragen waarmee een apotheker de kennis en vaardigheden op het gebied van wet- en regelgeving kan toetsen.

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de inhoud van verschillende wettelijke bepalingen.
  • bent u zich bewust van de betekenis van de diverse wetteksten.
  • kunt u de inhoud van de wetteksten vertalen naar praktijksituaties.
  • kunt u aan de hand van geschetste praktijksituaties de toepassing van de verschillende wetteksten eigen maken en probleemoplossend werken.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!