MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
ExpertCollege BV
kosten
basistarief
€ 60,50
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig, Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
e-Xpert - Sedatie en Anxiolyse buiten de OK
Accreditatie Periode: 29-1-2019 t/m 28-1-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig' of 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In het kader van de scholingseis van de IGZ heeft u als arts of verpleegkundige te maken met verscherpte regels rondom Procedurele Sedatie en Analgesie (PSA) buiten de OK. De e-learningmodule 'Sedatie en Anxiolyse buiten de OK' is ontwikkeld conform de CBO-richtlijnen en het toetsingskader PSA.

Deze e-learningmodule is in samenwerking met de afdeling Anesthesie van het AMC ontwikkeld. De inhoud behandelt specifiek de delen van de CBO-richtlijnen die voor u relevant zijn en is eenvoudig uit te rollen binnen uw organisatie. Met de ingebouwde managementrapportage zijn de vorderingen van uw medewerkers direct inzichtelijk. U kunt zo eenvoudig voldoen aan de vigerende richtlijn van de IGZ.

Na het behalen van de module 'e-Xpert - Sedatie en Anxiolyse buiten de OK' is de student in staat om:

 • de definities van procedurele sedatie en/of analgesie te benoemen.
 • de verschillen tussen sedatie en analgesie te benoemen.
 • het begrip anxiolyse uit te leggen.
 • definities van de sedatieniveaus te benoemen.
 • het begrip matige sedatie uit te leggen.
 • het begrip diepe sedatie uit te leggen.
 • het begrip algehele anesthesie uit te leggen.
 • de voorwaarden voor het uitvoeren van PSA door een niet-anesthesioloog te benoemen.
 • de American Society of Anesthesiologists classificatie benoemen en uitleggen.
 • risicoprofielen bij PSA benoemen.
 • de onderdelen van patiëntvoorbereiding voor PSA te benoemen en uit te leggen.
 • het begrip sedatieteam uitleggen en leden van dit team benoemen.
 • vaardigheden die niet-anesthesiologen moeten beheersen om PSA toe te mogen dienen te benoemen en uit te leggen.
 • de wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg uit te leggen (Wet BIG).
 • eisen die vanuit de overheid gesteld worden aan PSA te benoemen.
 • klinische observatie uit te leggen.
 • bewaking van de oxygenatie door middel van pulsoximetrie uit te leggen en uit te voeren.
 • bewaking van de ventilatie (door middel van capnografie) uit te leggen en uit te voeren.
 • de keuze voor zuurstoftoediening bij PSA uit te leggen.
 • onderdelen van noodprocedures bij PSA te benoemen en uit te leggen.
 • recoveryprocedure bij PSA patiënten te benoemen en uit te leggen.
 • ontslagprocedure bij PSA patiënten te benoemen en uit te leggen.
 • middelen gebruikt bij PSA te benoemen en de werking en bijwerkingen van deze middelen te benoemen.
 • oorzaken van het optreden van luchtwegproblemen te benoemen en uit te leggen.
 • het ontstaan en aanpak van allergische reacties uit te leggen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!