MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 799,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Endocrinologie, Farmacologie
onderwerp(en):
Diabetes
ICPC:
T
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Diabetes mellitus type 2 (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-3-2019 t/m 29-2-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Endocrinologie' of 'Farmacologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een aandoening waarvan de prevalentie wereldwijd zeer snel toeneemt, doordat de bevolking steeds ouder wordt en ook door veranderde leefwijzen. 

(Vroegtijdige) behandeling met als doel streven naar normoglykemie, normolipidemie en normotensie kan in belangrijke mate bijdragen aan het voorkómen van complicaties, zowel op korte als op lange termijn. Het is belangrijk dat aan deze grote groep patiënten goede, gestructureerde zorg kan worden geleverd. 

De apotheek neemt een aantal belangrijke taken op zich in het kader van de gestructureerde diabeteszorg. Dit geldt in het bijzonder voor de farmaceutische zorgverlening bij de eerste uitgifte en vervolguitgifte van de medicatie op het gebied van de DM2.

In deze cursus leert u hoe vaak DM2 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen en oorzaken zijn. Er wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2 en aan de complicaties van DM2. De behandeling komt uitgebreid aan bod, en de rol van de apotheek bij de begeleiding van patiënten met DM2. Uitgangspunt is de herziene NHG-Standaard Diabetes type 2 (juli 2018).

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de epidemiologie, pathogenese en symptomen van DM2.
  • kent u de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2.
  • kent u de belangrijkste microvasculaire en macrovasculaire complicaties bij DM2.
  • kent u de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden van DM2.
  • kent u de voor- en nadelen, bijwerkingen en contra-indicaties van de verschillende geneesmiddelgroepen.
  • kent u de rol van insuline bij de behandeling van DM2-patiënten.
  • kunt u gericht voorlichting en adviezen geven aan DM2-patiënten.
  • kunt u effectief samenwerken met de huisarts en eventueel andere hulpverleners voor de gestructureerde diabeteszorg in de eerste lijn.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!