MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1 uur
organisatie
MedischContact/KNMG
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Ouderengeneeskunde, Farmacologie
onderwerp(en):
Polyfarmacie
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
1
punten
abonnement
e
learning
MC-tv - Polyfarmacie bij ouderen - Deel 1 (discussie)

Ouderen boven de vijfenzestig die vijf of meer geneesmiddelen slikken lopen risico op schade door de medicijnen. Dit risico is verhoogd als ze niet meer zelfstandig wonen, of hun nieren of cognitie achteruit gaan. Het gevaar neemt toe als artsen niet goed op de hoogte zijn van de middelen die collega’s voorschrijven. Ook de overdracht tussen ziekenhuis, huisarts en apotheek moet vlekkeloos zijn om risico’s te vermijden. De multidisciplinaire richtlijn ondersteunt deze zorg. Daarin staat een jaarlijkse medicatiebeoordeling centraal.

Deze e-learning over de richtlijn Polyfarmacie is opgesteld ten behoeve van zorgverleners die betrokken zijn bij de farmacotherapie van ouderen met polyfarmacie. De zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om samenhang, afstemming en samenwerking tussen patiënt (en/of mantelzorger), arts, apotheker en verpleegkundigen en verzorgenden. Dit geldt in het bijzonder bij de zorg rond verschillende aandoeningen die door verschillende specialisten behandeld worden met zeer diverse geneesmiddelen. Het risico op interacties en bijwerkingen is vergroot als verschillende artsen geneesmiddelen voorschrijven en men niet goed op de hoogte is van elkaars voorschriften. Ook kunnen specialisten zo gespecialiseerd zijn in hun vakgebied dat zij over onvoldoende kennis beschikken om de relevantie van door andere specialisten voorgeschreven medicatie op waarde te kunnen schatten. Een overkoepelende multidisciplinaire richtlijn kan deze zorg ondersteunen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!