MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Farmacologie, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Medicatieveiligheid (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-6-2019 t/m 31-5-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In deze cursus leert de apotheker over de basis van medicatieboordeling - medicatieveiligheid. Medicatieveiligheid is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling komen te staan. Belangrijke Nederlandse onderzoeken, zoals de HARM en IPCI-onderzoeken, het rapport HARM-WRESTLING en het pHARM-onderzoek, hebben ertoe geleid dat er steeds meer aandacht is voor problemen samenhangend met geneesmiddelengebruik.

In januari 2017 is het Rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid gepubliceerd, waarin wordt gekeken naar de huidige stand van zaken van de medicatieveiligheid in Nederland en in hoeverre de adviezen uit de eerdere onderzoeken zijn opgevolgd.

Het farmaceutische veld heeft op meerdere aspecten, al dan niet aangespoord door bijvoorbeeld zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ, voorheen IGZ), actie ondernomen. De kwaliteitsindicatoren, waaronder die voor de openbare apotheek, zijn geformuleerd en moeten jaarlijks worden aangeleverd. Zorgverzekeraars stellen steeds verdergaande eisen aan de kwaliteit van apotheken, en indirect de medicatieveiligheid, door het uitvoeren van medicatiebeoordelingen min of meer verplicht te stellen.

Aansluitend op de wens van de zorgverzekeraars heeft de IGZ zich in 2015 uitgesproken over het belang van het uitvoeren van medicatiebeoordelingen en aangegeven toezicht te gaan houden op het uitvoeren van deze medicatiebeoordelingen volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in samenwerking met relevante partijen de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens opgesteld en per 1 januari 2011 ingevoerd.

In maart 2015 is een nadere toelichting op de richtlijn beschikbaar gekomen. In 2006 is de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR) door de NVZA opgezet, een landelijk meldpunt voor zorgincidenten. Door een initiatief van de Zorg voor Veilig partijen is het bestaande Centrale Medicatie-incidenten Registratie systeem doorontwikkeld en kwam VIM(Veilig Incidenten Melden)-digitaal tot stand. In alle genoemde activiteiten staat de medicatieveiligheid centraal.

Het belangrijkste doel van deze cursus is om de cursist vanuit de Nederlandse situatie te laten zien welke acties kunnen worden ondernomen om de medicatieveiligheid te optimaliseren en op basis waarvan deze adviezen tot stand zijn gekomen.

Alle activiteiten die hierboven zijn opgesomd, zullen in de cursus aan bod komen. Het rapport HARM-WRESTLING staat centraal, waarbij de stand van zaken op dit moment wordt behandeld door stil te staan bij de resultaten van het Eindrapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid. De Beers-lijst en de START/STOPP-criteria voor geneesmiddelen met mogelijk aangepaste doseringen bij risicogroepen worden ook besproken.

De theorie van de cursus wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden.

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u het belang van het optimaliseren van medicatieveiligheid benoemen.
  • kent u de belangrijkste onderzoeken op het gebied van medicatieveiligheid.
  • kent u de belangrijkste aanbevelingen uit het HARM-WRESTLING rapport en het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid.
  • kent u de Beers-lijst.
  • kent u de START/STOPP-criteria.
  • kent u de rol van de IGZ op het gebied van medicatieveiligheid.
  • kent u de achtergrond van de kwaliteitsindicatoren Farmacie.
  • kunt u gebruik maken van het portaal voor patiëntveiligheid/CMR.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!