MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Service Apotheek
kosten
basistarief
€ -
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Service Apotheek - AVG en privacy in de apotheek (2019)

Door de nieuwe wet rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat privacy opnieuw in de belangstelling. De AVG is een Europese regelgeving die per 25 mei 2018 van kracht is, en die de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Deze cursus geeft de benodigde informatie voor de bewustwording omtrent dit onderwerp in de apotheek. De cursus behandelt privacyaspecten van zowel patiënt als medewerker.

Na deze e-learning begrijpt de cursist:

 • hoe breed het begrip privacy is.
 • wat de impact is als iemands privacy wordt geschonden.
 • hoe schending van privacy kan worden voorkomen.
 • risicovolle situaties waarin privacy mogelijk in het geding komt.
 • welke privacyrechten patiënten en medewerkers hebben.
 • hoe je deze rechten uitoefent en hoe jouw apotheek de rechten van jou, je collega’s en de patiënten borgt en beschermt.

In deze cursus worden de volgende onderwerpen besproken:

 • Definitie privacy en het belang van privacy.
 • Wet- en regelgeving.
 • AVG in de praktijk: wat wordt er van de apotheek verwacht?
 • Toestemming van de patiënt: LSP en Optin.
 • Bescherming van privacy bij elektronische gegevensuitwisseling.
 • Veilige overdracht van medicatiegegevens.
 • Beroepsgeheim in en buiten de apotheek.
 • Kinderen en privacy.
 • Meldplicht bij een datalek.
 • Privacy aan de balie en in de spreekkamer.
 • Privacy voor de medewerkers/personeel.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!