MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 4 uur
organisatie
Service Apotheek
kosten
basistarief
€ -
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Farmacologie
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
4
punten
abonnement
e
learning
Service Apotheek - Farmacogenetica (2019)
Accreditatie Periode: 1-9-2019 t/m 31-8-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Apothekers hebben al ruime ervaring met het gebruik van klinische karakteristieken als leeftijd, comorbiditeiten, comedicatie voor het geven van medicatie- en doseringsadviezen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het adviseren van alternatieve medicatie dan wel doseringen bij nierinsufficiëntie. De volgende stap in het individualiseren van farmacotherapie is het gebruiken van farmacogenetische gegevens in de farmacotherapeutische behandeling van de patiënt. Farmacogenetica is een extra puzzelstuk dat bijdraagt aan het individualiseren van de farmacotherapie en daarmee de respons op een behandeling vergroot en de kans op bijwerkingen verlaagt.  

Het gebruik van farmacogenetische informatie bij de farmacotherapeutische behandeling is echter nog zeer beperkt. Dit terwijl er voor ruim 40 geneesmiddelen doseringsadviezen beschikbaar zijn gesteld door Stichting HealthBase en het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) voor verschillende geno- en fenotypes. Mogelijke redenen voor het feit dat farmacogenetica nog weinig wordt toegepast in de apotheek is gebrek aan kennis, maar ook het ontbreken van praktische handvaten.

Met deze e-learning doet de apotheker de kennis op die nodig is voor het implementeren van farmacogenetica in de apotheek. In de e-learning wordt het cytochroom P450 systeem behandeld en de invloed van genetische polymorfismen op de effectiviteit van deze enzymen. Vervolgens wordt de aanvraag van een bepaling tot de interpretatie van een farmacogenetische uitslag behandeld gevolgd door het medicamenteuze advies aan de huisarts en patiënt.

Na het volgen van deze cursus:

  • weet de openbaar apotheker wat farmacogenetica is en kan hij/zij dit uitleggen aan voorschrijvers en patiënt.
  • weet de openbaar apotheker wanneer farmacogenetisch onderzoek nuttig kan zijn voor de patiënt.
  • heeft de apotheker kennis genomen van hoe een farmacogenetische bepaling wordt gedaan en kent hij/zij de mogelijke verschillen tussen laboratoria.
  • weet de apotheker welke gegevens welke gegevens hij/zij moet vastleggen in het elektronisch patiëntendossier ten behoeve van adequate medicatiebewaking op het gebied van farmacogenetica.
  • kan de openbaar apotheker de uitslag van farmacogenetisch onderzoek interpreteren.
  • kan de openbaar apotheker de uitslag van farmacogenetisch onderzoek koppelen aan medicamenteus advies aan voorschrijvers.
  • kan de openbaar apotheker op inzichtelijke wijze het behandelplan aan de patiënt voorleggen op basis van het farmacogenetische profiel.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!