MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
Instituut Verantwoord Medicijngebruik
kosten
basistarief
€ 21,95
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Farmacologie, Effectiviteit en efficiency
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
Werken met een medicijnrol
Accreditatie Periode: 1-8-2019 t/m 1-8-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie' of 'Effectiviteit en efficiency'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In deze cursus verdiept de cursist zich in het werken met medicijnrollen. Een medicijnrol - vaak ook baxterrol of medicatierol genoemd - is een voorbeeld van een geïndividualiseerde distributievorm (GDV), waarbij een geautomatiseerd uitzetsysteem wordt gebruikt. Steeds meer zorgorganisaties kiezen voor medicijnrollen voor het uitzetten van geneesmiddelen. Maar ook in de thuissituatie gebruiken steeds meer mensen een medicijnrol.

Het uitgangspunt voor deze cursus is de KNMP-richtlijn 'Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een geïndividualiseerde distributievorm' (2013) en de 'Veilige principes in de medicatieketen' (2012/2016). De richtlijn gaat in op de farmaceutische zorg die de apotheker levert aan mensen met geneesmiddelen in medicijnrollen. De Veilige principes beschrijven de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende zorgverleners.

Het werken met een medicijnrol vraagt om een goede organisatie en duidelijke afspraken, onder andere tussen huisarts en apotheker. Het is bijvoorbeeld belangrijk om af te spreken wie bepaalt of een patiënt in aanmerking komt voor een medicijnrol. In deze cursus gaat de cursist na of er voldoende afspraken zijn gemaakt, zodat ook de taken en verantwoordelijkheden als praktijkondersteuner (POH) of apothekersassistente duidelijk zijn.

Voor het veilig gebruiken van geneesmiddelen door de patiënten moet men ook samenwerken met onder andere de thuiszorg en mantelzorgers. Zij hebben vaak dagelijks met een patiënt te maken en vervullen een belangrijke taak in het signaleren van problemen bij patiënten.

Deze cursus richt zich sterk op de praktijk. De cursist leert omgaan met dagelijkse situaties, maar ook met minder vaak voorkomende zaken die men tegen kan komen bij het werken met geneesmiddelen. Omdat deze cursus voor zowel de apothekersassistente als de POH is, kan het voorkomen dat er onderwerpen aan de orde komen, die de apothekersassistente als vanzelfsprekend ervaart.

Na afronding van de cursus kan de cursist:

  • de voor- en nadelen van een medicijnrol benoemen.
  • aangeven welke geneesmiddelen wel en welke niet geschikt zijn voor een medicijnrol.
  • aanwijzen voor welke patiënten een medicijnrol geschikt is en voor welke niet.
  • de aandachtspunten bij receptverwerking van geneesmiddelen in de medicijnrol benoemen.
  • de Veilige principes toepassen.
  • aangeven wat een toedienlijst is en hoe deze gebruikt wordt.
  • aandachtspunten opnoemen bij wijzigen van medicatie in de medicijnrol.
  • afspraken tussen huisarts en apotheker over medicatie aangeven.
  • aangeven hoe te handelen bij fouten.
  • patiënt en zorgmedewerker adviseren in praktijksituaties.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!