MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Endocrinologie
onderwerp(en):
Diabetes
ICPC:
T
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Diabetes Mellitus type 2 (assistenten)

Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is de meest voorkomende chronische ziekte: al ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben het. De lichamelijke gevolgen van (onbehandelde) diabetes zijn groot en soms ook levensbedreigend, zoals hart- en vaatziekten. Men zegt wel eens: ‘Diabetes steelt je gezondheid’. Je kunt bijvoorbeeld problemen krijgen met ogen, nieren, bloedvaten en voeten. Uiteindelijk kun je aan de gevolgen van diabetes overlijden.

Het is heel belangrijk dat aan deze grote groep patiënten met diabetes type 2 goede, gestructureerde zorg kan worden geleverd. De apotheek zal ook een aantal belangrijke taken op zich nemen in het kader van de gestructureerde diabeteszorg. Dit geldt in het bijzonder voor de farmaceutische zorgverlening bij de eerste uitgifte en vervolguitgifte van de medicatie op het gebied van de diabetes type 2. Maar ook het niet-medicamenteuze beleid is erg belangrijk. Denk hierbij aan leefstijladvisering. Het nastreven van een betere leefstijl is de basis van de behandeling en blijft belangrijk gedurende het hele ziektebeloop. Hierbij kun jij als apothekersassistent een belangrijke rol spelen.

Het is van groot belang om de aandoening zo vroeg mogelijk op te sporen. Vroegtijdige behandeling, gericht op het streven naar een normaal bloedsuikergehalte, een normaal cholesterol en een normale bloeddruk kan namelijk in belangrijke mate bijdragen aan het voorkómen van complicaties, zowel op korte als op lange termijn.

In deze cursus gaan we in op de diverse aspecten van diabetes type 2. Je leert hoe vaak DM2 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen zijn, wat de oorzaken zijn en hoe de diagnose wordt gesteld. Er wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM2 en aan de (langetermijn)complicaties van deze ziekte. Vervolgens komt de behandeling met orale antidiabetica uitgebreid aan bod. Uiteraard wordt door de cursus heen ook jouw rol bij de begeleiding van diabetespatiënten belicht.

Na afloop van deze cursus ben je bekend met de achtergronden van het ontstaan van diabetes mellitus type 2. Tevens ben je bekend met de adviezen en orale medicatie bij diabetes mellitus type 2. Hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met diabetes mellitus type 2 of een verhoogd risico daarop.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!