MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Effectiviteit en efficiency, Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - MFB’s voor optimale farmacotherapie (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-10-2019 t/m 30-9-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Effectiviteit en efficiency' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Sinds de invoering van de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) in 2012 heeft deze nieuwe vorm van medicatiebewaking zeker zijn nut bewezen. MFB’s signaleren geautomatiseerde suboptimale therapie en risicosituaties. Dit is met de ‘gewone’ medicatiebewaking niet mogelijk, omdat patiëntgegevens, zoals laboratoriumuitslagen (denk aan nierfunctie e.d.), comorbiditeit en patiëntkenmerken, zoals leeftijd en gewicht, niet bij de medicatiebewaking worden betrokken.

In een grote meerderheid van de apotheken wordt met de MFB’s gewerkt. MFB’s vormen een belangrijk instrument om gepaste zorg voor de individuele patiënt te leveren. Daarnaast is het met de MFB’s mogelijk om de apotheekpopulatie te bewaken op bijwerkingen die potentieel gevaarlijk kunnen zijn en kunnen leiden tot ziekenhuisopnames.

Uit een inventarisatie van de KNMP in samenwerking met de partners van het MFB-convenant blijkt dat tienduizenden patiënten baat hebben gehad van de introductie van MFB’s. Uit cijfers over 2016 blijkt dat 40.000 gebruikers van pijnstillers zijn behoed voor een maagbloeding, 30.000 opioïdgebruikers ontliepen een verstopping, en 8.000 patiënten hadden minder kans op een bloeding.

In deze cursus zullen we de landelijke set MFB’s bespreken. MFB’s met eenzelfde achtergrond worden gezamenlijk besproken. De besproken MFB’s hebben betrekking op meerdere aandoeningen. Het voert te ver om in deze cursus ook uitgebreid in te gaan op de achtergronden van de betreffende aandoeningen. We verwijzen u daarvoor naar de diverse cursussen waarin deze aandoeningen uitgebreid aan bod komen.

Bij de behandeling van de verschillende MFB’s is waar mogelijk gebruik gemaakt van de stroomschema’s zoals deze door de KNMP en Stichting Health Base zijn ontwikkeld.

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u MFB's in de praktijk toepassen voor optimale farmacotherapie.
  • kunt u bepaalde ongewenste farmacotherapie herkennen bij patiënten.
  • weet u in welke situaties MFB's toegevoegde waarde hebben.
  • kent u de achtergronden bij de gebruikte MFB’s.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!