MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 3 uur
organisatie
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig, Spoed Eisende Hulp
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
abonnement
e
learning
Keten van orgaandonatie
Accreditatie Periode: 29-10-2019 t/m 28-10-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig' of 'Spoed Eisende Hulp'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Deze e-learning is ontwikkeld voor SEH-artsen, neurologen en intensivisten met als doel:

 • het bewustzijn bij deze professionals te vergroten over hun rol in de keten van orgaandonatie.
 • hen (meer) vertrouwd te maken met de stappen in het modelprotocol Postmortale orgaan- en weefseldonatie en in het hersendoodprotocol.

Specifieke leerdoelen DBD- en DCD-orgaandonatie

 • De cursist kan de belangrijkste stappen in een DBD- en DCD-donatietraject beschrijven (DBD =Donation after brain death. DCD = Donation after circulatory death)
 • De cursist kan een potentiële DBD- en DCD-donor herkennen.
 • De cursist kan uitleggen waarom, bij een infauste prognose of voorgenomen beëindiging van een medisch zinloze behandeling, overleg tussen SEH, IC, transplantatiecoördinator en eventueel Neurologie gewenst is.
 • De cursist kan uitleggen waarom er op de SEH niet met de naasten over hersendood of het hersendoodprotocol moet worden gecommuniceerd.
 • De cursist kan de criteria omschrijven op basis waarvan DBD- of DCD-donorgeschiktheid wordt beoordeeld.
 • De cursist kan herkennen aan welke eisen een slechtnieuwsgesprek moet voldoen.
 • De cursist kan omschrijven wanneer het donorregister moet worden geraadpleegd en welke mogelijke uitslagen er zijn.
 • De cursist kan de noodzakelijke voorbereidende handelingen omschrijven om de mogelijkheid van DBD- of DCD-donatie open te houden.
 • De cursist kan aangeven wanneer er voorbereidende handelingen voor orgaandonatie mogen worden verricht.
 • De cursist kan de gang van zaken beschrijven bij orgaandonatie van een donor die op niet-natuurlijke wijze is overleden.
 • De cursist kan omschrijven welke aspecten van belang zijn bij het voeren van het donatiegesprek met de naasten van de potentiële DBD-donor.
 • De cursist kan uitleggen waarom het hersendoodprotocol helemaal moet worden doorlopen en in welke volgorde.
 • De cursist kan uitleggen wanneer en waarom de transplantatiecoördinator in een DBD- of DCD-procedure wordt opgeroepen om naar het donorziekenhuis te komen.
 • De cursist kan herkennen welke gegevens van organen nodig zijn om de geschiktheid voor transplantatie te beoordelen.
 • De cursist kan de (voorkeurs)behandelingen en aanbevelingen herkennen om DBD- of DCD-organen in een optimale conditie te houden of te krijgen.
 • De cursist kan uitleggen wat na de formele hersendood de verdere rol is van de TC in het donatietraject.
 • De cursist kan uitleggen wat na staking van de medisch zinloze behandeling de verdere rol is van de transplantatiecoördinator in het donatietraject.
 • De cursist kan benoemen welke rol Eurotransplant heeft binnen de donatieketen en wie de organen aanmeldt.
 • De cursist kan de DCD-procedure voor beëindiging van de behandeling beschrijven tot en met het vaststellen van het tijdstip van overlijden.
 • De cursist kan uitleggen wanneer de operatie kan worden gepland.
 • De cursist kan beschrijven hoe het donorvervoer naar de OK plaatsvindt en welke rol de dienstdoende intensivist hierbij eventueel speelt.
 • De cursist kan aangeven wanneer zijn rol ten aanzien van de DBD- of DCD-donatie vanaf de IC ophoudt.

De e-learning is ontwikkeld voor SEH-artsen, neurologen en intensivisten.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!