MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 10 uur
organisatie
UMC Utrecht - Onderwijscentrum
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Algemeen & overig
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
10
punten
abonnement
e
learning
Professionalism in an era of change
Accreditatie Periode: 29-12-2019 t/m 22-12-2021
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

Ongetwijfeld merkt u ook in uw werk dat technologische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds sneller plaatsvinden. Dat wensen van klanten, cliënten of patiënten veranderen en dat daarmee ook de aard en organisatie van uw werk aanpassing vraagt. Van u wordt verwacht dat u mee verandert. Dat vraagt nogal wat van u. U moet zich houden aan wet en regelgeving, maar daarnaast bent u ook gebonden aan de normen van uw beroep en wilt u dienstbaar zijn aan clienten, patienten, leerlingen, of klanten. Misschien heeft het zelfs invloed op uw motivatie of leidt het tot stress en vervreemding van uw werk.

Of iemand nou  zelf professional is of werkt met professionals in een professionele organisatie, het adequaat reageren op  de veranderingen in beroep en of samenleving vraagt om een dieper begrip van- en inzicht in die veranderingen. Wat betekent het voor uw dienstverlening en wat wordt er van u gevraagd

Deze Massive Open Online Course (MOOC) heeft als doel om u dat inzicht te bieden en u te helpen oplossingsrichtingen te vinden voor een adequate en effectieve reactie op de veranderingen. Door de uitdagingen vanuit een interdisciplinair perspectief te bekijken, is de deelnemer aan deze cursus in staat om het grotere plaatje te zien. De cursus biedt een overzicht van hoe de informatietechnologie, de opkomst van het management en de maatschappelijke, culturele en demografische veranderingen het werk van professionals hebben beïnvloed en professionals dwingen om te reageren. Naast een diepgaand begrip van deze uitdagingen wordt een routekaart opgesteld voor een ander perspectief, een paradigmaverschuiving en een weg vooruit.

De cursus is ontwikkeld door het interdisciplinaire onderzoeksdomein Professional Performance van de Universiteit Utrecht. De scope van de cursus verandert van een macro- naar een microperspectief, en van een sociologische en historische visie op maatschappelijke ontwikkelingen naar het perspectief op verandering van de individuele professional.

Kennis en inzicht - Na het afronden van de MOOC bent u in staat:

  • de drijvende krachten achter veranderingen in de samenleving te benoemen die het werk en functioneren van professionals beïnvloeden.
  • uit te leggen tot welke veranderingen binnen beroepsgroepen deze veranderingen hebben geleid en nog zouden kunnen gaan leiden.
  • uit te leggen hoe beroepsgroepen hun leden controleren en versterken.
  • beschrijven hoe professionele standaarden de rol van de professional in de samenleving en het werk van professionals beïnvloeden.
  • beschrijven hoe huidige en toekomstige professionals hun werk organiseren en daar leiding aan geven.
  • de hulpbronnen en competenties te beschrijven die professionals helpen gemotiveerd te blijven.
  • de competenties te beschrijven die professionals in staat stellen om goed te blijven functioneren.

Toepassing - Na het afronden van de MOOC bent u in staat:

  • deze kennis toe te passen op uw eigen werkplek en binnen uw eigen vakgebied.
  • na te denken over hoe professionele (expertise) ontwikkeling kan worden ondersteund.

De cursus is in de Engelse taal en duurt 6 weken met een gemiddelde studiebelasting van 4 uur per week. De cursus wordt 4 keer per jaar aangeboden. Reeds behaalde resultaten kunnen worden overgedragen naar de volgende editie van de cursus. 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!