MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 1,5 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Farmacologie, Ouderengeneeskunde
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
1,5
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Geneesmiddelen en valrisico bij ouderen (apotheekhoudend)

Vallen komt vaak voor bij ouderen en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven, medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames en sterfte. Toch is de laatste jaren het aantal ziekenhuisopnames wegens botbreuken als gevolg van valincidenten onveranderd gebleven, terwijl een grote verbetering mogelijk is (bron: Rapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid 2017 (VWS)).

In deze cursus wordt gestart met hoe vaak kwetsbare ouderen vallen en welke gevolgen dit heeft. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen van een valrisico, factoren die de kans op vallen verhogen en de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen. Ten slotte wordt de multidisciplinaire preventie van valincidenten bij kwetsbare ouderen nader toegelicht. Hierbij ligt de focus op de rol van de apotheek in de voorlichting bij, en het afbouwen van medicatie die het valrisico verhoogt. De preventie van botbreuken en de behandeling van botontkalking valt buiten deze cursus.

Met deze kennis ben je in staat om oudere patiënten met een verhoogd valrisico aan de balie te herkennen en vervolgens goed voor te lichten. Je kunt oudere patiënten die valrisicoverhogende geneesmiddelen gebruiken adviseren over en begeleiden bij het gebruik van deze geneesmiddelen.

Na afloop van deze cursus:

  • heb je inzicht in hoe vaak kwetsbare ouderen vallen en de gevolgen hiervan.
  • ken je de verschillende vormen van duizeligheid bij ouderen.
  • heb je inzicht in welke geneesmiddelen het risico op vallen vergroten.
  • heb je inzicht in welke andere factoren het risico op vallen vergroten.
  • kun je een mogelijk valrisico herkennen.
  • kun je adviseren hoe om te gaan met het gebruik van valrisicoverhogende geneesmiddelen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!