MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
GGZ & psychiatrie, Ouderengeneeskunde, Algemeen & overig
onderwerp(en):
Alzheimer/Dementie
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Dementie: medicatie bij psychiatrische en cognitieve stoornissen (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-12-2019 t/m 30-11-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'GGZ & psychiatrie', 'Ouderengeneeskunde' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In deze cursus wordt eerst ingegaan op de farmacokinetiek en farmacodynamiek op oudere leeftijd. Vervolgens komt de medicamenteuze behandeling van verschillende symptomen van dementie aan bod.

De medicamenteuze behandeling van neuropsychiatrische problemen bij patiënten met dementie richt zich op beïnvloeding van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag.

In dit kader is er tevens aandacht voor het serotonerg delier, serotonerg syndroom en het maligne antipsychoticasyndroom (voorheen maligne neurolepticumsyndroom genoemd).

Ter verbetering van de cognitieve stoornissen en hun gevolgen bij de dementie past men de cholinesteraseremmers rivastigmine en galantamine alsmede de N-methyl-D-aspartaatantagonist memantine toe.

Na het volgen van deze cursus:

  • kent u de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op oudere leeftijd.
  • kent u de meest voorkomende - ook niet-psychiatrische - bijwerkingen van de verschillende soorten psychofarmaca.
  • kunt u de symptomen herkennen en benoemen van het (anticholinerg) delier, het serotonerg syndroom, het maligne antipsychoticasyndroom, acathisie, parkinsonisme en de tardieve dyskinesie.
  • bent u op de hoogte van angst, depressie, wanen, hallucinaties en probleemgedrag bij dementie en kunt hiervoor zo nodig de toepassing van psychofarmaca adviseren.
  • kent u de middelen die worden toegepast tegen de symptomen van dementie en het behandelprotocol cholinesteraseremmers.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!