MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 4 uur
organisatie
AccreDidact BV
kosten
basistarief
€ 79,70
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
4
punten
abonnement
e
learning
AccreDidact Apotheker 19/06 - Veilig Incident Melden
Accreditatie Periode: 1-12-2019 t/m 30-11-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Wet- en regelgeving'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

‘Oeps, dat was niet de bedoeling.’ Uit onderzoek blijkt dat er in de apotheek dagelijks situaties voorkomen die niet de bedoeling waren. De ene kon nog op tijd verholpen worden, van de andere had de patiënt ongemak. Kleine, alledaagse vergissingen kunnen grote gevolgen hebben, zeker in de gezondheidszorg. Waar mensen werken worden fouten gemaakt; in de gezondheidszorg zijn de gevolgen van deze fouten echter vaak groter en heftiger dan in andere organisaties.

Door (bijna-)incidenten te melden, werkt u mee aan het structureel verbeteren van de kwaliteit en veiligheid voor patiënten in de apotheek. Het analyseproces van Veilig Incident Melden (VIM) vervult hierin een belangrijke rol. Uiteindelijk worden door de verbeteringen ook de resultaten van het melden zichtbaar. Het doel van een VIM-procedure is incidenten in de toekomst te voorkomen. Daarnaast draagt het implementeren van VIM bij aan een open en veilige meldcultuur, waarin het normaal is om (bijna-)incidenten te melden, zonder dat er beschuldigend naar de melder wordt gewezen.

Hoeveel tijd bent u kwijt met het oplossen van dingen die eigenlijk niet hadden moeten gebeuren? Het kost minder tijd en geld wanneer het in één keer goed was gegaan. Misschien voelt u zich gefrustreerd als een incident herhaaldelijk optreedt?

VIM-procedure

De KNMP heeft in de Kwaliteitsindicatoren Farmacie staan dat er registratie en analyse moet plaatsvinden van incidenten waarbij patiënten daadwerkelijk onjuiste medicatie hebben ontvangen. Dit om herhaling te voorkomen.

Ook deelname aan CMR (Centrale Medicatie-incidenten Registratie) is een van de kwaliteitsindicatoren. Deelname aan CMR (www.vim-digitaal.nl) kan onderdeel zijn van VIM.

Het kan dus goed zijn dat er al een VIM-procedure is in de apotheek waar u werkt. Deze nascholing is bedoeld voor apothekers die nog niet bekend zijn met een VIM-procedure én voor apothekers die hiermee al wel bekend zijn en hun kennis over VIM willen vergroten.

Deze nascholing over VIM is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De nascholing begint met enige wet- en regelgeving die geldt bij VIM. Daarna wordt ingegaan op wat nu precies een VIM is. Vervolgens kijken we naar de procedure rondom een VIM. Dit wordt gevolgd door een uitwerking van de manier waarop een VIM wordt geanalyseerd. BLOK A sluit af met een onderdeel over de implementatie van de VIM.

BLOK B gaat in op transmuraal incidenten melden en laat zien wat de meerwaarde kan zijn van multidisciplinair incidenten bespreken. Dit blok sluit af met casuïstiek.

Na afloop van dit nascholingsprogramma:

  • weet u hoe de procedure rondom VIM verloopt en dat VIM bedoeld is om van fouten te leren om ze vervolgens te voorkomen.
  • weet u dat het mogelijk is buiten de apotheek (transmuraal) een melding te doen, bijvoorbeeld wanneer er medicatie ontbreekt in een ontslagbrief vanuit het ziekenhuis of essentiële informatie op een recept.
  • weet u wat een (bijna-)incident is en wanneer u dit moet melden.
  • kent u de achtergrondinformatie over de aanleiding en het belang van VIM.
  • weet u wat de belangrijke oorzaken van incidenten zijn.
  • kunt u een VIM aan de hand van een voorbeeld stapsgewijs analyseren.
  • weet u hoe de implementatie van VIM kan plaatsvinden.
  • weet hoe u de patiëntveiligheid blijvend kunt verbeteren.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!