MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. 2 uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 395,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek, GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
Farmacologie, Gastro-enterologie, Algemeen & overig
onderwerp(en):
MDL
ICPC:
A
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
2
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Geneesmiddelinteracties met risico op maagschade deel 2: verdieping (apotheekhoudend)
Accreditatie Periode: 1-12-2019 t/m 30-11-2020
Deze Online Nascholing is niet meer geaccrediteerd!
Wilt u een andere Online Nascholing vinden:
Op het gebied van 'Farmacologie', 'Gastro-enterologie' of 'Algemeen & overig'?
Van dezelfde aanbieder?
Of wilt u liever zelf (uitgebreid) kunnen zoeken?

In 2008 verschenen de resultaten van het HARM-onderzoek. Hieruit bleek dat bijna de helft van de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames potentieel vermijdbaar was. Bij 15% van deze opnames waren gastro-intestinale bloedingen de reden tot opname. Daarmee zijn gastro-intestinale bloedingen en andere complicaties een omvangrijk klinisch relevant probleem.

De onderzoekers rekenden door dat jaarlijks in Nederland 19.000 opnames potentieel vermijdbaar zouden zijn. Dit zou neerkomen op 2850 vermijdbare gastro-intestinale bloedingen per jaar.

Er zijn verschillende strategieën om maagschade te voorkomen. De belangrijkste manier is het vermijden van de oorzaken. Het kan daarom raadzaam zijn om bij patiënten met een verhoogd risico op maagcomplicaties afwachtend te zijn met het voorschrijven van schadelijke medicatie of om voor een alternatief, maagveilig, geneesmiddel te kiezen.

Bij de behandeling van pijn kan een NSAID mogelijk worden vervangen door paracetamol. Als dit niet mogelijk is, kan een geneesmiddel met een maagbeschermende werking naast het NSAID worden gegeven.

In Nederland zijn verschillende geneesmiddelen geregistreerd voor de preventie van maagschade door NSAID’s:

  • protonpompremmers
  • H2-antagonisten
  • misoprostol

Sucralfaat is niet officieel geregistreerd voor de preventie van maagschade door NSAID’s.

In deze cursus worden de werkingsmechanismen, effectiviteit en behandelstrategieën besproken en onderbouwd met wetenschappelijke literatuur. Ook is er aandacht voor de negatieve effecten van deze middelen.

Na het volgen van deze verdiepingscursus:

  • kunt u andere zorgverleners en patiënten een gedegen en ‘evidence based’ advies geven over de effectiviteit en veiligheid van de verschillende vormen van maagbescherming.
  • kent u de verschillende vormen van maagbescherming en hun effectiviteit.
  • kent u de bijwerkingen en verdraagbaarheid van de verschillende vormen van maagbescherming.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!