MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 799,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Longziekten
onderwerp(en):
COPD/Astma, Zelfmanagement
ICPC:
R
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - COPD (apotheekhoudend)

Deze cursus is onderdeel van een pakket voor apotheekhoudende huisartsen.

COPD staat voor 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease' oftewel: chronisch obstructief longlijden. 

In Nederland hebben zo’n 400.000 mensen COPD. Mensen met COPD hebben een duidelijk verminderde kwaliteit van leven: op fysiek, sociaal en emotioneel terrein. COPD beïnvloedt ook het psychosociale functioneren en gaat vaak samen met depressiviteit, angst en eenzaamheid. Hoe ernstiger de COPD, hoe groter de uitwerking op de kwaliteit van leven.

Long Alliantie Nederland heeft de Zorgstandaard COPD uitgegeven. Daarin staan de huidige inzichten over de optimale zorg bij COPD, die gezamenlijk vanuit alle betrokken disciplines zijn beschreven.

In de Zorgstandaard COPD wordt een nieuwe indeling gehanteerd op basis van ziektelast (lichte, matige of ernstige). Ook de meest recente NHG-Standaard COPD uit 2015 hanteert deze indeling.

Voor deze indeling worden naast de GOLD-classificatie ook in beschouwing genomen:

  • Kwaliteit van leven.
  • Beperkingen door dyspneu.
  • Voedingstoestand.
  • Eventuele aanwezigheid van adaptatieproblemen en/of aanwezigheid van comorbiditeit.

Goede samenwerkingsafspraken tussen eerste en tweede lijn moeten ervoor zorgen dat, in welke omstandigheid ook, de patiënt kwalitatief de optimale behandeling krijgt.

De KNMP heeft aansluitend hierop de KNMP-richtlijn COPD uitgebracht. Hierin staan de aanbevelingen voor de openbare apotheker over farmaceutische zorg aan mensen met COPD.

Voorlichting geven en kennis overdragen zijn belangrijke onderdelen van de behandeling van COPD-patiënten. Voorlichting en kennisoverdracht richt zich, naast de puur medisch-technische uitleg van medicijngebruik, ook met nadruk op gedragsverandering en het bevorderen van het zelfmanagement. Hierbij is het doel om de kwaliteit van leven te vergroten of te behouden.

Na het doorlopen van deze cursus:

  • kent u de principes van de behandeling van COPD.
  • kent u de medicamenteuze behandeling van COPD.
  • kunt u als apotheker het gebruik van medicatie bij COPD begeleiden.
  • kunt u aan uw huisartsen desgewenst advies geven over de optimale medicamenteuze behandeling van COPD.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!