MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
ca. uur
organisatie
CME-Online / E-WISE Nederland
kosten
basistarief
€ 799,00
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Somatiek
categorie(ën):
Endocrinologie, Farmacologie
onderwerp(en):
Diabetes
ICPC:
T
sponsoring
Deze nascholing wordt niet gesponsord.
accreditatie
accreditatie
punten
abonnement
e
learning
CME-Online - Diabetes mellitus type 1 (apotheekhoudend)

Diabetes mellitus is een stofwisselingsstoornis die wordt gekenmerkt door hyperglykemie, veroorzaakt door een absoluut of relatief tekort aan insuline. Diabetes mellitus wordt geclassificeerd op basis van etiologie. De belangrijkste soorten zijn diabetes mellitus type 1 en diabetes mellitus type 2. Van de volwassenen met diabetes mellitus heeft ongeveer 10% type 1, van kinderen met diabetes heeft 98% type1. Onderzoek heeft aangetoond dat de incidentie van DM1, en ook DM2, onder kinderen in de nabije toekomst flink zal stijgen.

De overheid verwacht dat de bestaande zorgstructuren niet in staat zullen zijn om alle diabetespatiënten goede zorg te verlenen en stimuleert daarom de vorming van zogenoemde diabeteszorggroepen. In deze zorggroepen levert een multidisciplinair samengestelde groep van zorgaanbieders de diabeteszorg en kunnen zorgverzekeraars zich committeren aan de inkoop van zorg bij een diabeteszorggroep.

In de zorgstandaard Diabetes mellitus type 1 is farmaceutische hulp opgenomen. Om binnen deze ontwikkelingen de rol van de apotheker te definiëren, is de KNMP-richtlijn ‘Diabetes’ ontwikkeld. Gedegen kennis over diabetes mellitus is voor iedere openbare apotheker een noodzakelijke voorwaarde voor een goede beroepsuitoefening.

In deze cursus leert u hoe vaak DM1 voorkomt, wat de kenmerkende symptomen zijn, wat de oorzaken zijn en hoe de diagnose wordt gesteld. Er wordt aandacht besteed aan de risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van DM1 en aan de complicaties, ook die op de lange termijn, van de ziekte. Vervolgens komt de behandeling met insuline uitgebreid aan bod en de rol van de apotheker bij de begeleiding van patiënten met DM1. Ook wordt kort aandacht besteed aan andere behandelmethoden.

Na afloop van deze cursus:

  • kent u de verwachte veranderingen in de epidemiologie van diabetes mellitus.
  • heeft u kennis van de symptomatologie en diagnostiek van DM1.
  • kunt u de HbA1c-waarde interpreteren.
  • kent u de uitgangspunten voor bepaling van het insulineregime bij patiënten met DM1.
  • bent u alert op interacties tussen insuline en andere geneesmiddelen.
  • kent u de langetermijncomplicaties van diabetes en weet u hoe deze kunnen worden vertraagd/voorkomen.
  • kunt u als apotheker een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling en begeleiding van patiënten met DM1.
  • kunt u effectief samenwerken met de huisarts en eventueel andere hulpverleners voor de gestructureerde diabeteszorg in de eerste lijn.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!