MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
AmsterdamUMC - Instituut voor Onderwijs en Opleiden
kosten
basistarief
Gratis
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Opleiden en presenteren
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
2
punten
locatie
OLVG - west locatie volgt - Amsterdam
Amsterdam
overig
06
Jul
2016
Intervisie voor opleiders/supervisoren - Teach the Teacher
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Opleiden en presenteren'
Van aanbieder:
AmsterdamUMC - Instituut voor Onderwijs en Opleiden
In de omgeving:
Amsterdam

Intervisie vanuit Teach the Teacher

 • Teach the Teacher (TtT) is het didactisch professionaliseringsprogramma voor de opleidingspraktijk van medisch specialisten. Naast STARTmodules en Verdiepingsmodules bevat het programma Advies & Ondersteuning voor aios, opleiders en groepen.
 • Intervisie voor aios is strikt genomen een onderwijsactiviteit op te vatten als discipline overstijgend onderwijs (DOO). In de praktijk wordt het onderscheid niet gemaakt. Aios bespreken naast opleidingsissues ook patiëntencasuïstiek.
 • Intervisie wordt aangeboden aan alle aios van alle specialismen uit het AMC én de affiliatieziekenhuizen in de OOR- AMC. Parallel hieraan wordt intervisie georganiseerd voor opleiders.

Doelen

 • Intervisie is een vorm van onderlinge consultatie of onderzoek met gelijken, waarmee het eigen handelen in de beroepspraktijk wordt onderzocht. Het onderzoek is gericht op het verbeteren van het handelen. Verdieping van inzicht en verdere ontwikkeling van het persoonlijk functioneren in de beroepspraktijk worden nagestreefd.
 • Intervisie graaft dieper dan bijvoorbeeld een werkbespreking. Hierbij is men gericht op het vinden van concrete oplossingen voor werkopdrachten of –problemen. In intervisie leren deelnemers over zichzelf, over de effectiviteit van hun handelen of over het in-opleiding-zijn. De verkregen inzichten worden toegepast in andere situaties. De uitwisseling hierover tussen deelnemers wordt als inspirerend en leerzaam ervaren.
 • Intervisie beoogt dus het reflectievermogen te vergroten. Tijdens de Intervisie komt casuïstiek aan de orde waarbij een bepaald communicatiemodel goede diensten kan bewijzen. Indien de tijd het toelaat kan de begeleider een introductie hierop geven, eventueel gevolgd door een oefening ermee. Hiermee krijgt de Intervisiesessie tijdelijk een trainings/vaardigheidskarakter.

Leerklimaat en begeleiding

 • Alle groepen worden professioneel begeleid door een psycholoog of hiervoor gecertificeerde clinicus. Intervisiebegeleiders zijn professionals die bekend zijn met de methodiek van intervisie, verschillende werkwijzen én de context van de medisch specialistische praktijk.
 • Hierna bespreken we de belangrijkste situaties, waarbij de invloed van de begeleider cruciaal is vanwege het creëren van een daadwerkelijke vrijplaats voor reflectie.

Vertrouwelijkheid

 • De kracht bij Intervisie ligt in openhartigheid. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is veiligheid en vertrouwelijkheid. Het is daarom van belang dat hetgeen besproken wordt binnen de groep, niet naar buiten lekt. Dus ook binnen intervisie geldt als het ware het beroepsgeheim. De begeleider maakt hierover afspraken in de groep en dit herhaaldelijk in herinnering.

De start

 • De eerste bijeenkomst staat in het teken van onderlinge kennismaking, informatie over intervisie als methode voor reflectie, maken van afspraken, oriëntatie op Veilige leeromgeving
 • De begeleider schept samen met de deelnemers de voorwaarden voor intervisie. Daartoe worden spelregels gehanteerd. Ze zijn bedoeld om veiligheid te creëren waarbinnen deelnemers bereid zijn om het eigen functioneren bespreekbaar te maken. De garantie dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt, is één van de voorwaarde. Ook is de stijl van bevragen belangrijk. Het gaat om een onderzoekende, nieuwsgierige stijl, waarbij de inbrenger de grenzen bepaalt en de vragenstellers open en niet- suggestieve vragen stellen. Tijdens de roddelfase kunnen hypothesen en suggesties gedaan worden, maar de inbrenger bepaalt...
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!