MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
AmsterdamUMC - Instituut voor Onderwijs en Opleiden
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Opleiden en presenteren
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Amsterdam UMC - Locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam Zuidoost
☎ +3120 5669 111
overig
05
Sep
2016
Training Docentprofessionalisering AMC
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Opleiden en presenteren'
Van aanbieder:
AmsterdamUMC - Instituut voor Onderwijs en Opleiden
In de omgeving:
Amsterdam Zuidoost

De trainingen Docentprofessionalisering bestaat uit 10 bijeenkomsten waarbij de docent werkt aan de vijf competenties uit het competentieprofiel Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Het gaat hierbij om de competenties:

 • Professionele houding
 • Ontwerpen van Onderwijs
 • Uitvoeren van Onderwijs
 • Begeleiden van Studenten
 • Ontwikkelen en organiseren van Onderwijs 

Deze trainingen zijn een onderdeel voor docenten die de certificering van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) willen behalen. Het gehele traject bestaat uit drie onderdelen:

 • 10 bijeenkomsten Docentprofessionalisering
 • Leren op de werkplek aan de hand van de eigen onderwijspraktijk.
 • Portfolio, tijdens het gehele traject werkt de docent aan de samenstelling van zijn portfolio. Dit portfolio is de basis voor de beoordeling en het behalen van de BKO.

Het AMC streeft naar kwalitatief hoger onderwijs en wil daarom graag investeren in deskundigheidbevordering van haar docenten. Enerzijds is het invoeren van de BKO een manier om te bepalen welke kwaliteit er al in huis is, anderzijds is het een middel om sneller tot een hogere graad van professionaliteit te komen. Het AMC wil docenten inspireren om uitdagend onderwijs te geven dat voldoet aan academische criteria. Het BKO traject biedt de gelegenheid om te reflecteren op het eigen onderwijs, te groeien in de ontwikkeling als docent en stelt de docent in staat om de eigen competenties zichtbaar te maken.

Bijeenkomst 1 - Leerdoelen:

 • De docent kan de essentie van enkele leertheorieën duiden.
 • De docent is zich bewust van zijn sterke en ontwikkelpunten in het geven van onderwijs.
 • De docent kan bepalen welk type leerdoelen geschikt zijn voor het onderwijsmoment dat hij verzorgt.
 • De docent kan verschillende niveaus van leren vertalen naar leerdoelen.
 • De docent kan het principe van constructive alignment toepassen in het maken van een onderwijsontwerp.

Bijeenkomst 2 - Leerdoelen

 • De docent doorloopt de stappen om de leerstof te kiezen en subthema’s vast te stellen.
 • De docent zet principes van ordening van leerstof effectief in bij het ontwerpen van het onderwijs.
 • De docent gebruikt E-learning en andere ICT hulpmiddelen adequaat.
 • De docent maakt effectieve zelfstudie-opdrachten om het leren van studenten te ondersteunen en te sturen.

Bijeenkomst 3 - Leerdoelen

 • De docent ervaart de kracht van de TBL-werkvorm.
 • De docent kan argumenten over onderwijs in het AMC geven en hierover in discussie gaan met anderen.
 • De docent kan de professionele houding die nodig is als docent beargumenteren. 

Bijeenkomst 4 - Leerdoelen

 • De docent weet de noodzaak om zijn les op effectieve wijze over te brengen op studenten.
 • De docent kiest activerende werkvormen voor het behalen van hun leerdoelen en kan deze toepassen in grootschalig onderwijs.
 • De docent heeft zicht op groepsdynamica tijdens het onderwijs en weet om te gaan met moeilijke situaties.
 • De docent zet verschillende manieren in om voorkennis van studenten te inventariseren en activeren, zowel voorafgaand aan het onderwijsmoment als tijdens het onderwijs.
 • De docent heeft inzicht in zijn eigen opvattingen over (activerend) onderwijs.

Bijeenkomst 5 - Leerdoelen

 • De docent kiest activerende werkvormen voor het behalen van hun leerdoelen en kan deze toepassen in kleinschalig onderwijs.
 • De docent kan effectief feedback geven en weet reflectiemethodieken toe te passen.
 • De docent weet hoe hij op een effectieve manier bedside teaching kan vormgeven.
 •  

Bijeenkomst 6 - Leerdoelen

 • De docent kan in samenspraak met de student een begeleidingsplan te formuleren.
 • De docent stemt de begeleiding af op de individuele student.
 • De docent gebruikt effectieve begeleidingsstrategieën om leerdoelen te behalen.

 

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!