MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
PinkRoccade Healthcare
kosten
basistarief
€ 499
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
GGZ/Psychiatrie, Overig
categorie(ën):
ICT & eHealth, Samenwerking, Wet- en regelgeving
ICPC:
A
sponsoring
accreditatie
accreditatie
4
punten
locatie
Landgoed De Horst
De Horst 1
3971 KR Driebergen-Rijsenburg
☎ +3134 3556 455
overig
10
Mei
2018
Patient Empowerment Masterclass
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'ICT & eHealth', 'Samenwerking' of 'Wet- en regelgeving'
Van aanbieder:
PinkRoccade Healthcare
In de omgeving:
Driebergen-Rijsenburg

De verhouding tussen zorgverleners en patiënten verandert. De patiënt stelt andere eisen aan de zorg en het ministerie van VWS creëert ruimte voor de patiënt om meer regie over zijn gezondheid te nemen. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor zorgorganisaties, maar wat zijn deze gevolgen? Wat betekent dit voor uw mensen, processen en informatiesystemen? Hoe gaat u als ziekenhuis om met onderwerpen als self-service en shared decision making? Hoe bereiden medisch specialisten zich voor op deze ontwikkelingen? En welke stappen moeten informatiemanagers daar in nemen, zodat de ICT-organisatie niet achterloopt op deze veranderingen? Vooruitdenken is het devies. Maar hoe doet u dat? Wat kunt u morgen anders doen? In de masterclass ‘Patient Empowerment’ staan deze vraagstukken centraal.

Door onder meer presentaties en inhoudelijke ronde tafel sessies worden de volgende leerdoelen bereikt

 • Hoe ziet de toekomst van de gezondheidszorg eruit?
 • De impact van de (digitale) transformatie op de maatschappelijke verhoudingen en hoe deze transformatie in de zorg gestalte moet krijgen.
 • Kennis van het Triple Aim principe: betere zorg, betere patiëntbeleving en lagere kosten. Op wat voor manier beïnvloedt de digitale transformatie hun houding of werkwijze?
 • Inzicht in het speelveld van het huidige van huidige gezondheidszorgstelsel met als 3 belangrijkste spelers; zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten.
 • Kennis van de voor- en nadelen van dit systeem.
 • Kennisneming van andere vormen van gezondheidszorg-stelsels en de rol die informatiemanagement hierin speelt.
 • Handvatten ter verbetering van de samenwerking tussen informatiemanager en medisch specialist.
 • Het creëren van bruikbare handvatten voor de HCP om de regie meer neer te leggen bij de patiënt en wat u hier zelf morgen aan kunt bijdragen.
 • Verbeteren van de samenwerking tussen informatiemanagers enerzijds en HCP (waaronder medisch specialisten) en patiënten anderzijds.
 • Delen van kennis en ervaringen tussen informatiemanagers en medisch specialisten.
 • De veranderende rol van de medisch specialist in een gezondheidsorganisatie.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!