MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Academie voor Medisch Specialisten
kosten
basistarief
€ 10150
leden
€ 9750
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Management
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
40
punten
locatie
Conferentiehotel Villa Heidebad
Molenweg 17
8162 PE Epe
☎ +3157 8610 499       
overig
11
Sep
2017
Leergang Management voor Medici
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Management'
Van aanbieder:
Academie voor Medisch Specialisten
In de omgeving:
Epe

Management voor Medici is een post-doctorale leergang voor medici, die zich willen bijscholen in verband met een parttime functie als manager. In de gezondheidszorg bestaat een grote verscheidenheid aan leidinggevende posities. Zo zijn er jaarlijks vele vacatures voor medisch geschoolde bestuurders van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Naast deze fulltime functies zijn er vele parttime managementfuncties voor medici, bijvoorbeeld als medisch manager, RVE-voorzitter, vakgroepvoorzitter, afdelingshoofd, stafbestuurslid of bestuurder van een eigen onderneming. De leergang is bestemd voor medici (en overige leden van medische staven) in onder meer ziekenhuizen, instellingen voor ggz en verslavingszorg, overige zorginstellingen en eerste lijn. Het programma is afgestemd op de specifieke vaardigheden en kennis, die een medicus nodig heeft om als parttime manager te kunnen functioneren. Het programma is 16 keer verzorgd door het departement Tranzo van de Universiteit van Tilburg onder begeleiding van prof. dr. Jan Moen. Vanaf september 2011 werd het programma gezamenlijk aangeboden door Tranzo en de Academie voor Medisch Specialisten (MvM 17 t/m MvM 20). De begeleiding werd toen verzorgd door drs. Pieter Wijnsma, directeur van de Academie. Met deze overgang werd het programma gedeeltelijk vernieuwd.

Met ingang van deze leergang (MvM 21) zal drs. Piet-Hein Buiting, ziekenhuisbestuurder en interim-bestuurder in diverse ziekenhuizen met ruim 20 jaar onderwijservaring, als programmaleider/cursusleider optreden. Het programma heeft ten opzichte van de vorige leergang een wijziging in de volgorde van modules ondergaan. Daarnaast zal het Business Model Canvas als rode draad door de leergang lopen.

Opbouw
- Management voor Medici is een leergang van circa een jaar, bestaande uit 8 modules van elk 5 dagdelen, die gespreid in de periode september tot en met mei worden georganiseerd, steeds op maandag en dinsdag, inclusief een overnachting. Elke module is opgezet rond 1 centraal thema. De maandagen (eind middag/begin avond) wordt gewerkt met intervisie in kleinere groepen . De laatste module wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. Per module ontvangen alle deelnemers enkele weken van te voren een gedetailleerd programma met literatuur en eventuele opdrachten.

Werkwijze
- Het programma bestaat uit een combinatie van colleges, zelfstandig werken in kleine groepen, intervisie, vaardigheidstraining en een aantal huiswerkopdrachten. Deze moeten gedeeltelijk individueel en gedeeltelijk in kleine groepjes worden uitgevoerd. De opdrachten hebben alle betrekking op het toepassen c.q. toetsen van de theorie op c.q. aan de eigen praktijk. Daarnaast wordt alle deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen betreffende hun leiderschapsstijl (LSI) en deze ook in te laten vullen door een aantal mensen in hun omgeving. Deze wordt uitgebreid besproken. Het programma wordt verzorgd door een team van hooggekwalificeerde docenten, die in staat zijn een goede relatie te leggen tussen praktijk en theorie van management en organisatie van zorginstellingen c.q. ziekenhuizen. Daarnaast is door de jaren heen de diversiteit in inbreng van de eigen ervaringen en inzichten van de deelnemers van grote waarde gebleken. Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 24. Voorafgaand aan de leergang ontvangen de deelnemers een aantal leerboeken. Daarnaast ontvangen zij voorafgaand aan elke module een aantal artikelen. De leergang wordt afgesloten met het uitreiken van het Certificaat van Medisch Manager.

Leerdoelen:

  1. Kennis van de voornaamste aspecten van het functioneren van de gezondheidszorg in ons land en organisaties voor gezondheidszorg en het kunnen inschatten van de consequenties hiervan voor het functioneren als medisch manager of stafbestuurslid.
  2. Kennis van alle aspecten van het medisch management.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!