MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Brainfeed
kosten
basistarief
€ 325
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
(Levens)beschouwing
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Restaurant De Hoefslag
Vossenlaan 28
3735 KN Bosch en Duin
☎ +3130 2251 051
overig
02
Okt
2017
Filosofisch rendez-vous - De zogenaamde vrije wil
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'(Levens)beschouwing'
Van aanbieder:
Brainfeed
In de omgeving:
Bosch en Duin

Een verrassende filosofisch-medische beschouwing.

De vrije wil is een concept dat zich moeilijk laat doorgronden. Enerzijds lijkt het evident dat individuele mensen over een vrije wil beschikken, anderzijds is het begrip in strijd met de wetenschappelijke visie dat alles causaal gedetermineerd is, inclusief menselijk gedrag. In deze lezingen onderzoekt u onder inspirerende leiding van Johan Braeckman hoe enkele grote historische denkers de problematiek benaderden (Spinoza, Kant e.a.) en bespreekt hij de wijze waarop de neurowetenschap het debat beïnvloedt (Benjamin Libet e.a.). Hij bespreekt de visie dat de zogenaamde vrije wil een misleidend concept is, en dat we beter over “gradaties van autonomie” zouden spreken. Bijzondere aandacht gaat naar de relevantie van deze filosofische en neurowetenschappelijke discussie voor medische problemen, zoals de vragen die zich stellen omtrent wilsbeschikking, geïnformeerde toestemming en autonomie bij personen waarbij het minder evident is dat ze over een zogenaamde “vrije wil” zouden beschikken (e.g. dementie, psychiatrische patiënten, kinderen). Programma: Om 13 uur ontvangst met broodjeslunch, 3 lezingen gevolgd door een borrel.

Lezingen:

  • De vrije wil in historisch en filosofisch perspectief.
  • Neuro- en cognitieve wetenschappen en de menselijke vrijheid.
  • Wat betekenen de huidige visies op de vrije wil voor medisch-ethische concepten zoals autonomie, wilsbeschikking en informed consent?

Docent: Johan Braeckman (°Wetteren, 1965) studeerde Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Hij promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 1997. Sinds 1998 is hij voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. 

Leerdoelen:

  • Basiskennis filosofie.
  • Introductie in de filosofische manier van denken rond het thema.
  • Introductie toepasbaarheid van filosofie in het dagelijks leven als medicus.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!