MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
Defensie Gezondsheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum
kosten
basistarief
Gratis
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Rampen & crisismanagement, Spoed Eisende Hulp
onderwerp(en):
AED/BLS/ALS/reanimatie, Triage
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum
Noodweg 37
1213 PW Hilversum
☎ +3135 5774 360
overig
16
Nov
2017
Brandwondenscholingsdag DGOTC
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Rampen & crisismanagement' of 'Spoed Eisende Hulp'
Van aanbieder:
Defensie Gezondsheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum
In de omgeving:
Hilversum

Een cursusdag voor geneeskundig personeel van Defensie volgens de principes van de cursussen (Battlefield) Advanced Trauma Life Support ((B)ATLS) en Emergency Management of Severe Burns (EMSB). Het betreft een samenwerkingsverband van Defensie en de Nederlandse Brandwondenstichting.

Militair artsen en verpleegkundigen die worden uitgezonden dienen gedegen voorbereid te zijn op de behandeling van brandwonden. Aangezien de capaciteit van de EMSB tekort schiet om allen de EMSB te laten volgen is door Defensie en de Brandwondenstichting samen een product ontwikkeld waarin de volledige theorie van de EMSB aan bod komt, maar niet de intensieve hands-on begeleiding.

Er zijn twee doelgroepen, artsen en verpleegkundigen. De integrale behandeling van brandwondenslachtoffers wordt gezamenlijk behandeld. Daarna komen diverse onderwerpen per doelgroep aan bod.

Onderwerpen:

 • Opening/inleiding.
 • Eerste hulp en opvang, in samenhang met EMSB en (B)ATLS.
 • Inhalatietrauma en behandeling.
 • Shock en vochtbeleid.
 • Transport van brandwondenpatiënten.
 • Dieptebeoordeling van brandwonden.
 • Behandeling van brandwonden.
 • Kinderen en brandwonden.
 • Transport van brandwondenpatiënten onder operationele militaire omstandigheden.

Leerdoelen:

 • De cursist heeft inzicht in de epidemiologie van brandwonden zowel in de civiele Nederlandse situatie als in militaire context.
 • De cursist kent de principes van eerste hulp en opvang van brandwondenpatiënten volgens de (c)ABCDE principes uit de (B)ATLS en EMSB.
 • De cursist kent de effecten en behandelingsprincipes van inhalatietrauma.
 • De cursist kent de oorzaken en verschijnselen van shock bij brandwondenpatiënten en kent de principes van het vochtbeleid in die situaties.
 • De cursist is bekend met de condities waaronder transport van brandwondenpatiënten dient plaats te vinden en kent de specifieke militaire aspecten van patiëntentransport.
 • De cursist kan de diepte van een brandwond beoordelen en aangeven hoeveel procent van het lichaamsoppervlak verbrand is.
 • De cursist kent de principes van behandeling van brandwonden, inclusief escharotomie.
 • De cursist kent de specifieke problemen bij kinderen met brandwonden.

De cursus wordt aan het eind van de dag geëvalueerd en getoetst met behulp van meerkeuzevragen.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!