MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
Academie voor Medisch Specialisten
kosten
basistarief
€ 3250
leden
€ 3150
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Management
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
36
punten
locatie
Akoesticum
Nieuwe Kazernelaan 2
6711 JC Ede
☎ +3131 8304 349
overig
14
Sep
2017
Talentenklas voor AIOS
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Management'
Van aanbieder:
Academie voor Medisch Specialisten
In de omgeving:
Ede

De AIOS-Talentenklas is het resultaat van een initiatief van bestuursleden van het Platform Medisch Leiderschap, bestuursleden van de Jonge Specialist, de Academie voor Medisch Specialisten, projectleider Medisch Leiderschap CanBetter (KNMG) en enkele opleiders met interesse voor het ontwikkelen van de leiderschapscompetenties van aios.

Doelstelling
- Geïnteresseerde aios met aantoonbaar talent voor leiderschap en organisatie de mogelijkheid bieden een duidelijk managementprofiel te ontwikkelen.In het ‘Medical Leadership Competency Framework’ (Armit & Clark, 2009) staan de competenties die een specialist dient te bezitten om leiderschap rondom het primaire proces vorm te geven, beschreven.

Het betreft vijf domeinen:

  1. Individuele kwaliteiten (zelfkennis, zelf reflecterend vermogen, continue persoonlijke ontwikkeling)
  2. Samenwerken (teamwork, stimuleren van anderen, ontwikkelingen en opbouw van relatienetwerk)
  3. Planning (planmatig en resultaatgericht werken, leidinggeven, omgaan met middelen)
  4. Kwaliteitsbeleid (patiëntveiligheid, kwaliteitsverbetering/innovatie, kritisch evalueren)
  5. Visieontwikkeling (vaststellen doelen / kaders, kennis toepassen, besluitvorming, evaluatie)

Bij deze doelstelling past het om deelnemers gedurende hun opleiding (in hun eigen organisatie) hun meerwaarde te laten bewijzen. Opleiders kunnen gedurende de leergang de leiderschaps- en organisatietalenten inzetten om gedurende het “facultatieve half jaar” extra inspanningen te leveren op het gebied van management- en organisatieontwikkeling.

De rode draad in het programma is het thema ‘groei naar leiderschap’. Waarbij leiderschap ruimer gedefinieerd is als management. Het programma begint met verkrijgen van inzicht in het eigen functioneren en het ontwikkelen van een eigen visie op management en leiderschap. Daarnaast krijgt de deelnemer inzicht in het maatschappelijk krachtenveld waarin de medisch specialist moet acteren. Voorafgaand en tijdens de intensieve modules maakt de deelnemer een reflectieverslag met de leerdoelen en de vorderingen. Centraal staat het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Het programma kent 4 intensieve modules, met tussentijdse opdrachten en intervisie, verspreid over maximaal 18 maanden. Elke module kent 3 dagdelen met een verplichte overnachting, start op dag 1 om 18.00 uur en einde op dag 2 om ca. 17.00 uur. Tussen de modules zijn een aantal trainingsdagen en intervisiebijeenkomsten in de avonduren gepland.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!