MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dag
organisatie
Traumacentrum Isala Klinieken Zwolle
kosten
basistarief
€ 750
informatie
gebied:
Somatiek, Overig
categorie(ën):
Rampen & crisismanagement, Spoed Eisende Hulp
ICPC:
-
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
6
punten
locatie
Noordwest Ziekenhuisgroep - locatie Alkmaar
Wilhelminalaan 12
1815 JD Alkmaar
☎ +3172 5484 444
overig
12
Dec
2017
Fundamental Disaster Management Course
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Rampen & crisismanagement' of 'Spoed Eisende Hulp'
Van aanbieder:
Traumacentrum Isala Klinieken Zwolle
In de omgeving:
Alkmaar

De Nederlandse cursus Fundamental Disaster Management (FDM) bereidt IC-afdelingen voor op de opvang en behandeling van IC-patiënten bij grootschalige rampen. Het FDM-programma biedt IC-professionals handvatten om zich te prepareren op deze opvang en de gevolgen daarvan.

De van oorsprong Amerikaanse cursus is toegespitst op de voorzieningen en mogelijkheden in de Nederlandse situatie. FMD is een eendaagse cursus die rust op twee pijlers:

 • Kennis van specifieke rampen en de medische gevolgen daarvan.
 • Goede organisatie van de IC-zorg.

Na de cursus zijn de deelnemers in staat de specifieke medische behoeften van rampenslachtoffers te herkennen en de benodigde behandeling toe te passen. Ze kunnen de IC-organisatie en de inzet van professionals en middelen afstemmen op de behoefte. Daarnaast kunnen deelnemers een leidraad opstellen voor IC-triage en de verdeling van schaarse middelen tijdens een ramp.

Onderwerpen/doelstellingen:

 • Het verkrijgen van kennis hoe rampenmanagement plaats vindt in de pre-hospitale en hospitale fase.
 • Het inzicht krijgen in de taken en verantwoordelijkheden van de sleutelfiguren binnen de organisatie ten tijde van een ramp.
 • Het verkrijgen van kennis over welke incidenten aanleiding kunnen geven tot een toegenomen IC vraag en welke specifieke IC zorg hierbij nodig is.
 • Kennis vergaren hoe de IC zich kan en moet aanpassen qua organisatie, bemensing en verantwoordelijkheden aan grootschalige rampen en een overvloed aan slachtoffers.
 • Het beschrijven van eenvoudige principes om een weloverwogen verdeling van bestaande IC middelen en - capaciteit mogelijk te maken in geval van schaarste bij een ramp.
 • Het maken van plannen hoe de IC capaciteit kortdurend kan worden uitgebreid (bijvoorbeeld in beademingscapaciteit).
 • Het in de praktijk kunnen toepassen van deze technieken.
 • Het bewust maken van de noodzaak in bepaalde gevallen betere persoonlijke beschermingsmaatregelen (personal protective equipment (PPE)) te hebben tijdens de zorg voor ernstig zieke slachtoffers.
 • Het in de praktijk kunnen omgaan met deze middelen.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!