MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Meerdaags
organisatie
Boerhaave Nascholing
kosten
basistarief
€ 680
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Radiologie
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
12
punten
locatie
Van der Valk Hotel Sassenheim
Warmonderweg 8
2171 AH Sassenheim
☎ +3125 2219 019
overig
22
Mei
2018
Stralingshygiëne voor Medisch Specialisten (2018)
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Radiologie'
Van aanbieder:
Boerhaave Nascholing
In de omgeving:
Sassenheim

Vanwege regelgeving is het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling (röntgenstraling) een zogenoemde voorbehouden handeling (Wet BIG), waarvoor onder meer formele stralingsdeskundigheid is vereist (Besluit Stralingsbescherming Kernenergiewet). Deze cursus leidt op voor deze deskundigheid voor artsen die werkzaam zijn in een ziekenhuis/kliniek, waar het formele stralingsbeschermingstoezicht is geregeld; voor de vereiste bekwaamheid is 'training on the job' dan wel specifieke toestelinstructie ter plaatse tevens noodzakelijk.

De cursusinhoud is vastgesteld door de cursuscommissie van Boerhaave / IRS-stralingsbeschermings cursussen, in overleg met vertegenwoordigers van de Beroepsverenigingen en mede op grond van door de Overheid genoemde eisen. Bij een voldoende examenresultaat wordt het diploma Basisopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M (beperkt) voor medisch specialisten uitgereikt.

Algemene doelstellingen van deze cursus zijn dat de deelnemer:

  1. het algemene begrippenkader van de (medische) stralingsbescherming kent en daardoor een serieuze gesprekspartner respectievelijk opdracht-gever kan zijn van toezichthoudend stralingsdeskundigen, klinisch fysici radiologie, radiologen, laboranten, verpleegkundigen, OK-assistenten, inspecteurs gezondheidszorg, leveranciers van röntgenapparatuur en toe-behoren e.a.
  2. inzicht heeft in de fysische principes ­en de daarbij gebruikte grootheden en eenheden ­ van interacties tussen ioniserende straling en weefsel die ten grondslag liggen aan het proces van dosisafgifte, de beeldvorming en de dosimetrie.
  3. inzicht heeft in de gezondheidsrisico's verbonden aan het toepassen van ioniserende straling opgewekt door röntgentoestellen.
  4. methoden kent om de stralingsbelasting van patiënt en behandelend personeel zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden.
  5. kennis heeft over de natuurlijke- en technologisch verhoogde achtergrondstraling in relatie tot de doses ten gevolge van medische toepassingen van ioniserende straling.
  6. inzicht heeft in de maatschappelijke inbedding en acceptatie van blootstelling(snormen) aan ioniserende straling.
  7. kennis heeft van de wijze waarop stralingsbescherming in een ziekenhuis wordt vormgegeven.
  8. geïnformeerd is over de wettelijke voorschriften en regelgeving ten aanzien van het (medische) gebruik van röntgenapparatuur.
Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!