MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Reeks
organisatie
VU medisch centrum - VUmc Academie
kosten
basistarief
€ 600
leden
€ 400
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Onderzoek & statistiek
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
15
punten
locatie
Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
☎ +3120 5129 111
overig
22
Nov
2017
eBROK
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Onderzoek & statistiek'
Van aanbieder:
VU medisch centrum - VUmc Academie
In de omgeving:
Amsterdam

De eBROK® bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een Self Assessment. Hiermee kunt u uw kennis toetsen. Dit leidt naar een studieadvies op maat, waardoor u gericht kunt studeren.
 • Een Studiearrangement. Hierin wordt de theorie aan de hand van vier casussen aangeboden: een geneesmiddelenonderzoek, een onderzoek met een medisch hulpmiddel, een biobankonderzoek aangevuld met een chirurgische ingreep en een vaccinonderzoek. Er is een variatie aan studieactiviteiten: weblectures door experts, forumdiscussies met medecursisten, studieteksten, oefenvragen, polls en animaties.
 • Een centrumspecifieke bijeenkomst. Voor nadere informatie over lokale procedures en bijzonderheden volgt u nog een dagdeel contactonderwijs binnen uw eigen instelling. Hier wordt o.a. ingegaan op de procedures die in de instelling gebruikelijk zijn (waar je moet zijn; waar kan ik de tools vinden; hoe pak ik het aan) en wordt aandacht besteed aan wetenschappelijke integriteit en exameninstructie.
 • Landelijk examen. Als u bovenstaande onderdelen heeft doorlopen, kunt u deelnemen aan het examen. Het examen is een digitaal examen op locatie: een computerzaal in een UMC of STZ-ziekenhuis of bij het examenbureau EMWO. Geslaagde kandidaten krijgen een certificaat toegestuurd en worden in het BROK® register opgenomen dat hier te vinden is op de NFU website. Bij elk examen wordt 14 dagen van te voren gekeken of er voldoende aanmeldingen zijn (minimaal 10). U ontvangt uiterlijk 2 weken voor het examen bericht indien een tijdstip zal worden geannuleerd. U kunt dan een ander examentijdstip te kiezen. Een examen kunt u uiterlijk 1 week van te voren annuleren. Wanneer u binnen 1 week annuleert, worden de kosten in rekening gebracht.

De eBROK® staat borg voor praktijkgericht en innovatief onderwijs, waar en wanneer u het uitkomt, op maat en aantrekkelijk gepresenteerd.

Al degenen die voor het BROK® examen zijn geslaagd, komen in het BROK® register dat te vinden is op de NFU website. Het reglement bepaalt dat een BROK® certificaat 4 jaar geldig is, waarna een herregistratiecursus moet worden gevolgd om verlenging te verkrijgen. Inmiddels, staan er duizenden onderzoekers in het BROK® register: hoogleraren, promovendi, postdocs, projectleiders, research coördinatoren en research verpleegkundigen. Ook paramedici zoals biomedische wetenschappers, psychologen en epidemiologen volgen de cursus. De BROK® cursus werd ook opengesteld voor medewerkers van instellingen waarmee wordt samengewerkt, en sinds enige jaren is ook de STZ vertegenwoordigd in de landelijke BROK® commissie.

Waarin onderscheidt de BROK® zich van een GCP-cursus?

 • De BROK® beperkt zich niet tot geneesmiddelen onderzoek, maar gaat in op alle soorten mensgebonden onderzoek.
  De regelgeving en de procedures worden vanuit het perspectief van de onderzoeker én dat van de verrichter behandeld. Het meeste klinisch onderzoek in de UMC’s is immers onderzoeker-geïnitieerd onderzoek.
  De BROK® behandelt ook regelgeving die geldt voor niet-WMO plichtig mensgebonden onderzoek. Voor dossieronderzoek, biobankonderzoek of onderzoek met restmateriaal zijn in het bijzonder de codes Goed Gedrag en Goed Gebruik van belang. Deze codes bieden duidelijke handvatten hoe bijvoorbeeld om te gaan met persoonsgegevens, met proefpersonentoestemmingsprocedures of (on)verwachte bevindingen.
  De BROK® wordt door veel farmaceutische bedrijven en de Inspectie voor de Gezondheidszorg geaccepteerd als standaardcursus over wet- en regelgeving van mensgebonden onderzoek.

De wens van de NFU om de BROK® toegankelijker, flexibeler, efficiënter en up-to-date te maken, heeft geleid tot het besluit om de BROK® in een nieuw jasje te steken. BROK® is omgezet in e-learning formaat en heet voortaan eBROK®.

In 2006 is de Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) gestart, als initiatief van de acht gezamenlijke Universitair Medische Centra (UMC’s). Conform landelijke afspraken zijn klinisch onderzoekers verbonden aan de UMC’s verplicht de BROK® te volgen en het bijbehorende certificaat te behalen. De eindtermen van de BROK® zijn te vinden op de NFU website www.nfubrokacademie.nl.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!