MENU
Advertentie
Advertentie
tijdsduur
Dagdeel
organisatie
Q3
kosten
basistarief
Onbekend
extra prijsinformatie
informatie
gebied:
Overig
categorie(ën):
Management
ICPC:
A
sponsoring
Onbekend
accreditatie
accreditatie
3
punten
locatie
Martini
Groningen
overig
02
Okt
2017
Leiderschap vanuit visie - Excellentie, medemenselijkheid en verantwoording
Deze bijeenkomst is reeds geweest
Wilt u toekomstige nascholingen vinden:
Op het gebied van:
'Management'
Van aanbieder:
Q3
In de omgeving:
Groningen

Nascholing Leiderschap vanuit visie; excellentie, medemenselijkheid en verantwoording.

Om te voldoen aan de verwachtingen die aan de medisch specialist van de toekomst gesteld zullen worden, wordt er van de specialist onder andere verwacht dat hij/zij werkt aan professional performance en persoonlijke ontwikkeling. Het meest recente visiedocument van e Federatie Medisch Specialisten¹ stelt dat de moderne medisch specialist zelfkennis heeft en goed zorgt voor zichzelf ten einde optimaal te kunnen functioneren als zorgverlener. Hiertoe is het van belang om te blijven streven naar excellentie, te handelen vanuit medemenselijkheid en verantwoording af te leggen over het eigen functioneren. Aangezien de context van groot belang is bij de ontwikkeling van een individu, wordt deze scholing -specifiek gericht op de drie pijlers van Professional Performance- met de directe collega’s vorm gegeven.

Wanneer

  • Als men een belangrijke vervolgstap wil zetten in je persoonlijke ontwikkeling, gerelateerd aan de koers van de groep.
  • Als men wil weten waar kwaliteiten – en valkuilen- liggen.
  • Als men de eigen opvattingen wil toetsen aan die van de collega’s.
  • Als men wil weten op welke wijze men zijn/haar kwaliteiten (nog) beter in kan zetten ten behoeve van optimale zorg.

Hoe het werkt

De medisch specialist reflecteert, met behulp van zijn collega’s, op zijn eigen ontwikkeling, waarbij specifiek aandacht voor de wijze waarop hij/zij de drie pijlers van Professional Performance in de praktijk brengt; hoe is de balans tussen deze pijlers en is er een aspect uit een (van de) pijler(s) die aandacht behoeft zich steeds verder te blijven ontwikkelen. Middels een gevalideerd instrument wordt bovenstaande in kaart gebracht. Het invullen kost circa 10 minuten. Vervolgens wordt een nabespreking gepland met maximaal 8 personen van de eigen vakgroep / maatschap, die 3 uur duurt.

Leerdoelen

  • De theoretische begrippen ‘streven naar excellentie, handelen vanuit medemenselijkheid en verantwoording afleggen’ kunnen vertalen naar wat dit betekent voor de eigen dagelijkse praktijk.
  • (beter) zicht op persoonlijke kwaliteiten en valkuilen van zichzelf en de collega’s.
  • Handvatten hoe om te gaan met verschillende stijlen en gedragingen.
  • Formuleren van gerichte en concrete acties ter bevordering van de persoonlijke ontwikkeling.
  • Borgen door middel van periodiek gezamenlijk evalueren van de voortgang.

Na bovenstaande zijn de leerdoelen behandeld en heeft de medisch specialist een SMART geformuleerd actieplan opgesteld, met daarin tevens de (wijze van) borging opgenomen, zoals passend bij een Plan-Do-Check-Act cyclus.

Evidence based aanpak Q3 Consult

Q3 Consult heeft haar eigen methodiek ontwikkeld, gebaseerd op de principes van Appreciative Inquiry, positieve psychologie en Positive Deviance. De insteek daarbij is positief en richt zich vooral op het ontdekken wat goed gaat, hoe daar meer van te doen en in het licht daarvan manieren verkennen hoe dat te bereiken. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek laat zien dat deze benadering effectiever is dan een focus op en aanpassen van wat niet goed zou zijn. Deze benadering stimuleert tevens compassie en inspiratie, essentiële kwaliteiten voor medisch specialisten.

Hebt u suggesties voor het verbeteren van deze pagina of algemene op- of aanmerkingen met betrekking tot onze website? Laat het ons hier weten!